Některé domy podél Hlavní třídy v centru Havířova dříve patřící OKD prochází velkou rekonstrukcí. Jejich nový majitel, společnost RPG Byty s.r.o., se rozhodl pro nový kabát. Proč právě tato etapa měla přednost před opravami domů v jiných lokalitách, objasnil Deníku v rozhovoru ředitel pro vnější vztahy skupiny RPG Real Estate Petr Handl.

Proč právě Hlavní třída, když je třeba dělat rekonstrukce i jinde?

„Je třeba si uvědomit, že mnohé z domů, které dnes vlastníme a spravujeme, mají přes padesát let a v minulosti se do jejich oprav příliš neinvestovalo. My jsme ovšem ti, kteří jsou za tento stav často kritizováni. Bohužel ale nemáme kouzelný proutek, abychom jedním mávnutím opravili všechno najednou. Přesto bylo potřeba někde začít.“

Podle čeho tedy domy určené k regeneraci vybíráte?

„Konkrétně Hlavní třída v Havířově je zářným příkladem toho, jak si představujeme spolupráci nás jako vlastníka domů s obcemi či městy. Snažíme se hledat lokality, které je možno společnými silami kvalitativně pozvednout jako celek, aby například tam, kde opravíme domy, došlo zároveň i ke zvelebení veřejných prostranství, obnově zeleně nebo zkvalitnění služeb. A právě to je případ havířovské Hlavní třídy, kde se nám takovouto společnou řeč s představiteli města podařilo najít. Stejně bychom rádi postupovali i v jiných městech. Jen tak můžeme prostředky, které máme na opravy bytového fondu k dispozici, investovat skutečně efektivně.“

Nebudou vám ale nyní chybět prostředky do jiných nutných oprav?

„Komplexní regenerace ve vybraných lokalitách jsou pochopitelně pouze jednou částí našeho plánu oprav a investic. Další neodmyslitelnou část tvoří investice týkající se skutečně naléhavých oprav či přímo havarijních stavů. Proto jsme také zavedli novou havarijní linku 840 11 33 44, kam mohou naši nájemníci v případě mimořádných událostí volat v pracovní dny od 14 hodin odpoledne do 7 hodin rána a o víkendech nonstop. Jinak jejich podněty přijímáme v pracovních dnech od 7 do 17 hodin na zákaznické lince 840 293 546, případně na e-mailové adrese info@rpgbyty.cz. No a uvědomujeme si také to, jak velmi citlivě lidé vnímají prostředí, ve kterém žijí. Proto v současné době probíhá první z několika etap projektu nazvaného „Lepší bydlení“, v jehož rámci se snažíme o zkvalitnění společných prostorů v domech. To znamená, že nám jde o to, aby lidem zvonily zvonky, šly zamykat hlavní dveře chránící domy před nezvanými hosty a podobně. To všechno jsou kroky, kterými chceme dávat jasně najevo, že máme zájem se o naše nemovitosti starat, jen na to potřebujeme trochu víc času.“

Proč se bude zvedat cena nájemného a kam půjdou tyto peníze?

„To souvisí právě s potřebnými opravami a investicemi. Veškeré peníze, které získáme z nájemného, putují zpět do oprav a investic souvisejících s bytovým fondem. Ovšem vzhledem k tomu, že zhruba 80 procent našich bytů podléhá ještě stále regulovanému nájemnému, máme příjem financí výrazně omezený a vzhledem k součastnému stavu našich domů nedostačující. Proto čím více peněz z nájemného získáme, tím více toho budeme moci opravit.“

O kolik tedy ceny pro jednotlivé domácnosti porostou?

„V průměru je to asi o 16,5 procenta. Ve městech s počtem obyvatel nad 50 tisíc, kam spadá právě i Havířov, to bude ze součastných 21,82 korun za metr čtverečný, na 25,46., což není oproti jiným místům v republice částka až tak závratná. Nehledě na to, že současná výše tržního nájemného je mnohdy čtyřikrát až desetkrát vyšší.“