První letošní návštěvníky přivítá koupaliště v sobotu 28. května, kdy se bude konat Sportovní den rodičů a dětí, v jehož průběhu budou zdarma zpřístupněna všechna venkovní sportoviště a haly Správy sportovních a rekreačních zařízení (SSRZ).

Zatímco zaměstnanci SSRZ provádějí každoroční přípravné práce, poblíž tobogánu se v těchto dnech činila i těžká technika.

„Po zhruba 60 letech provozu bylo nutné vyměnit část potrubí, kterým se na koupaliště přivádí voda z nedaleké řeky Lučiny. Ta za dostatečně vysoké hladiny plní jímku v našem areálu, odkud ji čerpáme do strojovny. Voda tam prochází důkladnou úpravou, aby mohla být napouštěna do bazénů. I přes náročnou úpravu vody z řeky ušetříme zhruba milion korun, které bychom na vodném museli zaplatit při odběru z řadu," vysvětlil vedoucí koupaliště Petr Šulc.

Připravenost koupaliště si ve čtvrtek zkontroloval nový ředitel SSRZ Tomáš Gebauer: „V současné době pracujeme na terénních úpravách a údržbě areálu. Pro návštěvníky jsme připravili novinku, kdy budou moci vstupné platit i platebními kartami. Výše vstupného přitom zůstává stejná, jaká byla loni, včetně různých nabízených slev. V platnosti zůstává zákaz kouření, s výjimkou několika vymezených míst. Pracujeme také na zdokonalení služeb občerstvení."

Návštěvníkům budou letos k dispozici všechny atrakce, na které jsou zvyklí z minulých let. Do provozu už se však už nevrátí koule pro vlnobití, jejíž oprava by byla příliš drahá.

Podle počtu návštěvníků však bude počítač spouštět režimy vodních atrakcí v kombinovaném bazénu, do kterého vedou i dva tobogány a skluzavka. V provozu budou samozřejmě dva bazény pro nejmenší návštěvníky a pro zdatnější plavce i 50metrový bazén.

V provozu bude i skokanská věž se stupni 3, 5 a 10 metrů, kvůli které koupaliště navštěvují i lidé z okolí a přijíždějí i návštěvníci z Polska. „Pokud vím, v republice jsou jen čtyři koupaliště s desetimetrovou věží. V průběhu sezony se návštěvníci mohou podívat na týdenní trénink profesionálních skokanů," dodal ředitel.

S ohledem na kapacitu koupaliště kladou v Havířově velký důraz na bezpečnost. Jako jedno z mála koupališť má havířovské už po dobu zhruba 25 let nepřetržitou lékařskou službu. Ve službě jsou proškolení plavčíci i mistři plavčí, kteří dohlížejí právě u skokanské věže.

„Máme celkem 17 plavčíků, kteří museli absolvovat povinná školení a složit zkoušky. Plavčíci dohlížejí nejen na bezpečnost návštěvníků přímo v bazénech, ale také na pořádek v ostatních částech areálu. Lidé by měli jejich pokyny respektovat, aby spokojení s návštěvnou byli všichni a rádi se vraceli," řekl Jindřišek Dolanský, který má plavčíky na starost a sám vykonává lékařský dozor.