Nádraží získalo Cenu naděje, kterou porotci vyjádřili naději v lepší komunikaci s občany s cílem nalézt shodu na citlivější podobě dopravního terminálu se zřetelem k památkové hodnotě budovy nádraží.

Soutěž pořádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění, která si klade za cíl zvelebování obcí a měst. V rámci programu Entente Florale Europe se Havířov účastnil soutěže Evropských kvetoucích sídel, do které se nominoval úspěchem v Město stromů.