Každoroční role štědrého Ježíška se letos zhostili primátor Zdeněk Osmanczyk, jeho náměstek Petr Smrček a tajemník magistrátu Milan Menšík.

Všichni tři se v každém zařízení pustili do rozbalování dárků a pomáhali se stavěním stavebnic.

Dětem pod stromeček nadělili především to, co si pro ně vychovatelé přáli. Vesměs šlo o praktické věci k výuce a samozřejmě hračky vybrané podle věku a schopností dětí. Radniční Ježíšek navštívil Dětské centrum Čtyřlístek, kde jsou děti odložené nebo odebrané z rodin. Zavítal také do mateřské školy specializované pro děti s vadami zraku. Radost udělal i Santé, které se specializuje na děti s mentálním postižením.

Odpoledne naděloval v dětském domově a také v charitním domě Armády spásy pro matky s dětmi.

Dárky a pomůcky byly nakoupeny z fondu primátora. Ten už přemýšlí, co bude nadělovat za rok. „Každý rok kupujeme spoustu hraček. Příští rok se zkusíme zaměřit i na jiné věci, například na vybavení zahrad," řekl primátor Osmanczyk.