Po nedávném zvýšení odměn zástupcům v městských společnostech, zvedli odměny také sami sobě za činnost v zastupitelstvu. Radní nyní budou brát měsíčně 4730 korun plus 683 korun příspěvku odvíjejícího se od aktuálního počtu obyvatel města. Řadoví zastupitelé dostanou měsíčně 1159 korun a příspěvek 683 korun. Předsedové výborů budou ohodnoceni 3384 korunami a příspěvkem 683 korun. Předsedové zvláštních orgánů zastupitelstva, tedy různých komisí, mají nárok na odměnu 5996 korun.

Navýšení odměn zastupitelům vyplývá z návrhu Ministerstva vnitra, které doporučilo od 1. dubna zvýšit platy primátorům, starostům a jejich zástupcům o 3,5 procenta.