A s přípravou začali už před prázdninami. „Udělali jsme si plán, jak by třída měla vypadat. Ve výtvarné výchově jsme si to nakreslili a domluvili jsme se také na barvách. Každý přidal ruku k dílu. Třídu jsme vystěhovali a připravili na malování. Ostatní věci si dělaly děti samy. Například vyrobily nástěnky z korkových špuntů a tapetovaly. Protože jsou prázdniny bez sněhu, děti nikam necestovaly a přišly pomáhat," vysvětlila třídní učitelka Věra Brabcová.

Školáci se shodli, že si třídu zvelebují rádi. „Já jsem rád, že jsme si mohli udělat svoji vlastní třídu. Vylepšili jsme si ji a není tak obyčejná, jako ty ostatní. Já jsem ráda, že tady můžu být s kamarády a že si můžeme třídu vylepšit," řekli šesťáci, kteří se těší na reakce spolužáků, až se ve střídě sejdou po prázdninách.