Soběšovice sice nemají svou vlastní obecní policii, na dva prázdninové měsíce si však půjčí strážníky z nedalekého Havířova. Zatímco mimo letní sezonu žije obec poklidným životem, od června do konce srpna se situace zásadně mění.

Velký počet rekreantů míří přímo do obce, další jí jen projíždějí do dalších lokalit u přehrady. Pro pouhé dva měsíce se obci nevyplatí držet vlastní strážníky nebo bezpečnostní agenturu, proto si je půjčí z Havířova.

V pondělí by to měli schválit zastupitelé. 

Dvoučlenné hlídky budou dohlížet na běžný pořádek, parkování, dodržování zákazu vjezdu a budou také měřit rychlost v místech, kde ji řidiči překračují.

„Provoz v naší obci v době letní sezony opravdu výrazně vzrůstá. Se souhlasem Policie ČR budou havířovští strážníci měřit na hlavní silnici, která Soběšovicemi prochází a platí tam padesátikilometrové omezení, tak i v bočních ulicích směrem k přehradě. Ty jsou označeny jako obytné zóny s dvacetikilometrovým limitem,“ řekl starosta Petr Voznica.

Strážníci nebudou v obci sloužit nepřetržitě, jako v Havířově. Z minulých let už Soběšovičtí vědí, kdy v obci panuje největší ruch. O prázdninových víkendech budou hlídky v obci v sobotu od 14 do 22 hodin, v neděli pak od 14 do 18 hodin. Od pondělí do pátku budou sloužit namátkově jednou týdně také v odpoledních hodinách.

Do Soběšovic budou zajíždět také cyklohlídky, které mají nová elektrokola. 

Radar v Bílé

Služeb Městské policie Havířov chtějí využít také v beskydské obci Bílá. Tam by však strážníci fyzicky vůbec nepohybovali, jen by u sebe v Havířově zpracovávali výsledky úsekového měření. Obec totiž trápí příliš rychlé automobily na hlavním tahu vedoucím přímo skrz centrum.

„V obci připravujeme měření rychlosti takzvaným úsekovým radarem. Výsledky měření by pro nás zpracovávala Městská policie v Havířově, která je k tomu oprávněná. Ta by data odesílaná ze zařízení zkontrolovala a vyřadila například vozidla integrovaného záchranného systému jedoucí k zásahu,“ vysvětlil starosta Bílé Tomáš Kubačák.

Úsekové rady jsou v tomto směru velmi účinné, avšak pouze pro postihování automobilů. Motocyklisté si z nich těžkou hlavu dělat nemusejí, protože je automatický systém neidentifikuje, když jejich stroje nemají přední registrační značku.