První úsek o délce 1,6 kilometru začali dělníci stavět u mostku přes řeku pod altánkem v ulici Na Nábřeží. Stezka povede od Lučiny k Mezidolnímu potoku a podél něj k ulici Mezidolí. Tam bude napojena na běžnou silnici do doby, než bude pokračovat další etapou.

Druhá etapa by se měla týkat rekonstrukce mostku přes Lučinu. „Ten je ve špatném stavu a jeho oprava je naplánována na příští rok," řekl hospodářský náměstek primátora Ivan Bureš.

Právě budovaná cyklostezka bude tři metry široká. Pozornost je věnována tomu, že stezka prochází územím, které může být zaplaveno při velké vodě. Stavbaři proto odvodní pláně podélnými drenážemi, které vyústí do potoka. Komunikace bude zpevněna a součástí stavby je i ochrana kabelů vysokého napětí.

Povrch cyklostezky bude s ohledem na životní prostředí z nestmeleného povrchu.

„Chtěli jsme mít cyklostezku s živičným povrchem, který zaručuje kvalitní jízdu nejen pro cyklisty, ale také pro in-line bruslaře. Výjimka nám ale nebyla udělena," vysvětluje náměstek Bureš.

První úsek cyklostezky by měl být hotov letos v listopadu. „Finanční náklady na výstavbu 1,6 kilometru dlouhého úseku jsou zhruba 7,15 milionu korun. Havířov na její výstavbu získal dotaci ve výši 85 procent způsobilých výdajů," dodala mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová.

Cyklostezka v budoucnu povede přes Horní Bludovice až k přehradě. Odhad finančních nákladů na celou její výstavbu a trasování je odhadován na 63 miliony korun.

„Projekt je ve spolupráci s obcemi připraven, samozřejmě jsou důležité finance. Vzhledem k důrazu na bezpečnost dopravy má výstavba cyklostezek zelenou i co do dotací státu," míní náměstek Bureš.