Deník jednání zastupitelů sleduje a průběh aktualizuje:

Zasedání zastupitelstva je ze zákona po celou dobu veřejné. Zastupitelé i obyvatelé města se mohou vyjadřovat ke konkrétním bodům přímo při jejich projednávání, nebo k čemukoli v bodu diskuse, který by měl začít v 15 hodin.

Primátor Daniel Pawlas (KSČM) zahájil jednání přesně ve 13 hodin. 

Zastupitelé bez diskuse schválili program zasedání. 

Jako hosté přišli na zasedání představitelé Policie ČR, hasičského sboru, sborů dobrovolných sborů. Městská policie má zastoupení přímo v zastupitelstvu, když její ředitel Bohuslav Muras je zastupitelem za Hnutí pro Havířov. Přítomnost policistů a hasičů souvisí s každoročním projednáváním bezpečnostní situace ve městě. 

Zastupitelé i přítomná veřejnost byli seznámeni se stručnou zprávou o vývoji kriminality a počtu řešených přestupků. Obecně je situace hodnocena jako zlepšující se. Deník o tom informoval už dříve v článku: V Havířově je rok od roku bezpečněji

Šéf strážníků Bohuslav Muras mimo jiné sdělil informace o novince, kterou je úsekové měření rychlosti na Dělnické ulici: "Za měsíc leden bylo tímto zařízením zaznamenáno 1400 přestupků, které se nyní řeší."

V dalším bodě zastupitelé schválili projekt Přeshraniční ekomuzeum Jastrzebie-Zdrój - Karviná - Havířov. Město si od něj slibuje získání finančních prostředků například na zvelebení lesoparku Stromovka. Ten by měl připomínat hornickou minulost města. Deník o tom informoval v článku: Lesopark Stromovka projde ozdravnou kúrou

Zastupitelé projednali bod Strategii integrované teritoriální investice. Jde o projekty podpořené v rámci Ostravska, kde by mohlo jít o rozdělení více než 6,5 miliardy korun. Zastupitelé obdrží přehled jednotlivých projektů. Opoziční zastupitelé připomněli, že realizované i ty nyní připravené projekty pocházejí ještě z doby minulého volebního období. "O nových projektech není ve zprávách, které máme k dispozici, ani slovo," řekl Petr Smrček (ČSSD). 

Členům zastupitelstva byl předložen návrh na ocenění pedagogickým pracovníkům, žákům a studentům.

V kategorii „Pedagogický pracovník školy a školského zařízení" budou oceněni v pořadí:

1. Mgr. Ing. Petr Ogrocki, Ph.D.
ze Základní školy Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace
2. paní Alena Milatová
ze Základní školy Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
3. Mgr. Simona Lenčová
ze Střední školy technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace
4. paní Alena Mlčúchová
z Mateřské školy Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace
5. Mgr. Sylva Mokrošová
z Gymnázia, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace
6. Mgr. Miroslava Przeczková
ze Základní školy Havířov-Šumbark Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná
7. Mgr. Marcela Sasynová
ze Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace
8. paní Lenka Kadlčíková
ze Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 
9. Mgr. Dagmar Baránková
ze Základní školy Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace
10. Mgr. Danuta Kulová
ze Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace

II.
udělení ocenění žákům v kategorii „Žák":
1. Markovi Messingovi
ze Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, za 1. místo v regionálním kole řečnické soutěže
2. Lukáši Beděrovi
ze Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, za 2. místo v regionálním kole řečnické soutěže
3. Sabině Pawlasové
ze Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, za 3. místo v mezinárodní soutěži v psaní dopisů
4. Anně Hoňkové
ze Základní školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná za 3. místo v krajském kole soutěže „Hledáme nejlepšího chemika"

III.
udělení ocenění studentovi v kategorii „Student střední školy":
Ondřeji Krabcovi 
z Gymnázia, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, za 1. místa v okresních kolech matematické olympiády, matematického Klokana a fyzikální olympiády

IV.
udělení ocenění v kategorii „Družstvo/kolektiv základní školy, víceletého gymnázia":
kolektivu Dětského pěveckého sboru Rozmarýnek ze Základní školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, za ocenění „Laureát soutěže" z mezinárodní soutěže v Polsku, za držitele „Zlatého pásma" v mezinárodní soutěži a držitele „Zlatého pásma" v krajském kole

Bez větších problémů prošel návrh na darování zahradního domku pro soukromé jesle Mrňousek v ulici Na Fojtsví. Podobné domeky a mobiliář před časem dostaly i městské mateřské školy.

Volejbal

Bez diskuse prošel schválením bod, kterým se zastupitelé zabývali opakovaně. Jde o peníze volejbalového klubu, jehož vedení přecenilo své síly, přihlásilo se do extraligy, na kterou neměli ani hráčsky, ani finančně. Klub nesplnil podmínky, za jakých městskou dotaci získal a musí proto část vrátit. Opakovaně žádá o prominutí dlužné částky i penále. Sportovní klub volejbalu požádal o prominutí celkové částky 51 996 korun. Radní však zastupitelům doporučují schválit prominutí částečné výše, a to 29 089 korun. 

Dotace

Po hodině jednání se zastupitelé prokousali k nejdůležitějšímu bodu. Tím jsou dotace pro mimosportovní a sportovní oblast. 

"Letos bylo podáno 224 žádostí. Všechny byly projednány, u několika byly upraveny částky, u některých musely být přijaty úpravy, aby odpovídaly podmínkám pro přiznání dotace. Už loni jsme dali prostor klubům, které provozují podobné sporty, aby se dohodly na rozdělení finančních prostředků. U některých to šlo hladce, jiné se nedohodly. Nejvíce dotovanými sporty jsou hokej, kde plyne více než 9,5 milionu, fotbal s dotací vyšší než 3 miliony. Například pro všechny bojové sporty jde 550 tisíc korun, na atletiku 500 tisíc," řekl sociální náměstek primátora Daniel Vachtarčík. 

Jako první diskutující k dotacím vystoupil Pavel Rapant z opoziční ČSSD. "Není koncepce, nejsou daná pravidla, nectí se zásady. Skutečně se seznamujete se všemi žádostmi?" ptal se náměstka Vachtarčíka. 

"U fotbalového klubu Slovan vzrostly náklady na materiál 39 tisíc korun v roce 2015 na 128 tisíc v roce 2016. Počet členů se ale nezměnil. To svědčí o tom, jak se manipuluje s částkami v žádostech o dotace," dodal Rapant. "Navrhuji snížit dotace TJ Slovan na 530 tisíc. O tuto částku navrhuji navýšit dotaci basketbalu," řekl v závěru. 

Zastupitel Jiří Martinek (ČSSD) navrhl navýšit dotaci pro sportovce Workout z 10 na 20 tisíc korun. 

Pavel Rapant se vrátil k mikrofonu a pokračoval v diskusi, tentokrát o dotacích pro Tenisový klub Havířov. "Tenisový klub je každoročně jedním z největších příjemců dotací. Ve vedení je šéf Hnutí pro Havířov Petr Špok. Peníze za pronájem budovy plynou Havířovské tenisové společnosti, kde je ve vedení rovněž Petr Špok. Tenisový klub platí za pronájem společnosti, kterou stoprocentně vlastní. Teď nám tady pane náměstku řekněte, zda je v pořádku, kdy šéf vašeho hnutí vyvádí peníze z dotací. Žádám vedení města, aby se situací zabývalo a o výsledku nás informovalo. Nechci, aby na to doplatily děti, proto navrhuji snížit klubu dotaci o 300 tisíc korun, což je částka žádaná na nájem," řekl Rapant. 

Petr Špok na situaci reagoval v článku Deníku: V Havířově se schyluje k bitvě o dotace pro sportovce

„Ano, tenisový klub platí řádný nájem v budově, ve které jsou další platící nájemci. Budova byla postavena v roce 2006, kdy musela být právě kvůli financování stavby založena společnost Havířovská tenisová, na kterou mohla být vyřízena u banky hypotéka, která se stále splácí. Veškeré účetnictví související s dotacemi můžu předložit a vše bez problémů vysvětlit. Městská dotace tvoří asi pětinu ročních výdajů TK, zbytek si zajišťujeme z dalších zdrojů," vysvětlil před několika dny Deníku Špok.

Na Rapantovu kritiku reagoval náměstek Vachtarčík: "Na snůšku polopravd je těžko reagovat. Na vše jste se mohl zeptat a nechat si vysvětlit." 

"Pavle, já nerozumím tomu, jak navrhuješ navýšení dotace basketbalovému klubu vašemu stranickému kolegovi Drobčinskému?" ptal se Rapanta Josef Bělica (ANO). 

Na situaci reagoval osobně i Petr Špok. "Havířovská tenisová společnost nebyla založena účelově. Museli jsme vyřešit financování související se stavbou objektu. V roce 2006 bylo jediným možným způsobem založení společnosti, kde Tenisový klub je jejím vlastníkem. Je to naprosto jednoduché. Dotace u nás činí 20 procent nákladů. Zbývajících 80 procent si zajišťujeme sami," vysvětlil zastupitelům. 

K dotacím vystoupil také Martin Porembski, zastupující Fotbalový klub Gascontrol Havířov. "My jsme se skutečně původně dohodli na určitých částkách, jak tak tady prezentoval náměstek Vachtarčík. Přesto nám však byly dotace kráceny a ty peníze byly dány TJ Slovan. Nevidím proto důvod, abychom se na něčem domlouvali, když pak někdo rozhodne jinak," řekl Porembski. 

Došlo také na florbal TJ Slovan. "Z florbalového klubu odešlo mnoho členů. Sám jsem jej dlouhou dobu vedl a opustil jsem ho s několika členy. Vzhledem k situaci, která tam panuje, by měla být snížena dotace," řekl zastupitelům občan Ficenc.

Bývalý zastupitel za ČSSD Petr Choma se věnoval podpoře basketbalového klubu TJ Start Havířov.  "My jsme se dohodli na nějaké podpoře, ale jak jsme se dověděli, rada města částku snížila. Nevíme proč," ptal se Choma. 

Zasedání zastupitelů v Havířově. Na jednání se přišli podívat také zástupci sportovních klubů.

Po 15minutové přestávce se k dotacím opět diskutovalo. Na přetřes přišel fotbal. "My jsme žádnou dohodu, na kterou se tady odkazujete, oficiálně neobdrželi," reagoval Vachtarčík na kritiku Porembského. Ten si však stojí za tím, že havířovské fotbalové kluby se dohodly a vedení města svévolně částky změnilo. 

"V neděli v lednu se na něčem dohodneme a najednou se dozvím, že je vše jinak. Asi se stala někde nějaká chyba ve sportovní komisi," řekl šéf MFK Havířov Bronislav Šimša. 

"Byla dána koncepce, pokdle které se měly kluby dohodnout a ty dohody se neplní. Vy nevíte, co váš člen z HPH a předseda sportovní komise Martin Svoboda dělá?" ptal se zastupitel Pavol Jantoš (ČSSD). 

"Dotace jsou nenárokové. Záleží na rozhodnutí rady a zastupitelstva. Výsledné částky se mohou lišit," reagoval Vachtarčík. 

Pavel Rapant navrhl svolat jednání zástupců sportovních klubů k dohadování. "Udělal jste tady chaos. Je třeba to řešit. Jste schopný zorganizovat schůzku zástupců klubů?" ptal se Vachtarčíka. 

V 15 hodin bylo jednání o dotacích přerušeno, protože podle programu přišel čas na interpelace a diskusi občanů. O průběhu diskuse se píše v jiné části tohoto článku. 

Po 16. hodině se zastupitelé dostali zpátky k jednání o dotacích.

Postupně se hlasovalo o jednotlivých vznesených protinávrzích. Zastupitelé odmítli snížit dotaci florbalovému klubu TJ Slovan. Stejně tak zamítli snížení dotace Tenisovému klubu Havířov. Neprošlo ani navýšení dotace pro Workout. Málo zastupitelů bylo také pro snížení dotace FK TJ Slovan. A v posledním protinávrhu bylo zamítnuto navýšení dotace pro Basketvbalový klub TJ Start Havířov. 

Ve finále tak bylo odsouhlaseno původní znění návrhu, jaké doporučila rada města. Pro bylo 37, proti 0, zdrželi se 2 a 1 nehlasoval. 

Schválené dotace:Před jednáním zastupitelstva o dotacích jednala jedenáctka radních. Ti doporučili, aby pro mimosportovní sféru bylo rozděleno 7 136 000 korun s tím, že 1 754 000 pro sociální oblast - činnost registrovaných sociálních služeb, na projekty a činnost na podporu aktivit související se sociální oblastí 398 000, na kulturní oblast 1 855 000, školskou oblast 2 722 000, oblast partnerských vztahů 80 000, oblast prevence kriminality, protidrogové prevence a bezpečnosti v silničním provozu 217 000, oblast bezpečnosti a ochrany zdraví - zdravotnictví 50 000, životní prostředí 60 000 korun. Pro sportovní sféru radní navrhli rozdělit 22 019 200 korun. 

Diskuse

Opoziční zastupitel za ČSSD Pavol Jantoš.
Opoziční zastupitel za ČSSD Pavol Jantoš v diskusi k MRA. Foto: Deník/Libor Běčák

Interpelace začaly dlouhodobým sporem kolem Městské realitní agentury.

K mikrofonu se postavil Róbert Masarovič, který vznesl několik jasně formulovaných dotazů na opozičního zastupitele a bývalého náměstka primátora a technického náměstka MRA Pavola Jantoše. Všechny vyzněly tak, že právě Jantoš je zodpovědný za dřívější zakázky v souhrnné hodnotě několik milionů korun, které nebyly řádně soutěženy. Masarovič jmenoval některé podnikatele i spřízněné zastupitele, kteří na zakázkách vydělávali. 

"Samozřejmě, že za vše špatné můžeme my sociální demokraté. Ne za vše je ale zodpovědný technický náměstek. Od toho tam je právní oddělení. Na všechny vznesené dotazy odpovím písemně," reagoval Jantoš. Ten o chvíli později spustil na plátnech prezentaci, kterou reagoval na průběh předchozího zasedání zastupitelstva. "ANO tvrdí, kolik při své správě MRA ušetřilo. Ano, ušetřili tak, že mnoho připravených zakázek vůbec nerealizovalo," řekl. 

Prezentace.

Po MRA přišel na řadu Zámek Havířov. "Jednatel Zámku David Ondráček je v rozporu se zákonem, kdy podniká v oblasti, která přímo konkuruje činnosti na Zámku. Provozuje například bistro na magistrátu, cukrárnu Italka nebo restauraci Monet. Je zajímavé, že dozorčí rada si tohoto nezákonného stavu za déle než rok nevšimla," řekl Jantoš. 

Na kritiku týkající se Zámku i svého podnikání reagoval David Ondráček. "V tisku od podzimu 2015 vycházely články, které Zámek poškozovaly. My jsme na ně zprvu nereagovali. Později jsem ale poskytl rozhovor, ve kterém jsem tyto informace vyvrátil," řekl. Čtěte rozhovor Jednatel David Ondráček: Zámek žádné poradce nezaměstnává "Pokud jde o mé podnikání, lidé z vedení města o tom věděli," řekl. 

Zastupitelka za ČSSD Ivana Kožmínová vystoupila s příspěvkem týkajícího se ocenění dárců krve: "Jde mi o tom, jakým způsobem bylo o dárce postaráno. V dřívějších letech měli štědřejší večeři, letos dostali jen dva skromné chlebíčky. Myslím, že by si zasloužili více." 

Škatule, hejbejte se

V závěru pondělního zasedání provedli zastupitelé rošádu na postech v některých městských společnostech, i těch, kde má město částečnou účast. 

Vše se odvíjí od vycouvání KSČM z Městské realitní agentury (MRA). Ve firmě zůstane jen jeden jednatel, a to Róbert Masarovič za ANO. Post druhého jednatele je zrušen, přičemž Štefan Langer zastupující KSČM se přesune do dozorčí rady SmVak, kam měl původně namířeno Antonín Polický z ANO. Róbert Masarovič odchází z představenstva Technických služeb Havířov, kde ho nahradí Jaroslav Gongol z KSČM. V MRA dochází ke změně také v dozorčí radě. Z postu člena odešel Karel Žák (KSČM), kterého nahradí Bohuslav Niemiec nominovaný opoziční KDU-ČSL. 

Přes průtahy a přestávky u projednávání dotací bylo zasedání ukončeno v 16.30 hodin. 

Celý program zastupitelstva najdete ZDE

Jaké je rozložení sil v zastupitelstvu?

Zastupitelstvu má 43 členů. Přestože nejvíce mandátů získala ČSSD (15), koalici po komunálních volbách vytvořili zástupci KSČM (13), ANO (10) a Hnutí pro Havířov (3). Opozici společně s ČSSD tvoří ještě 2 zastupitelé za KDU-ČSL.

Radu města tvoří 11 členů zastupitelů v poměru 5 KSČM, 5 ANO a 1 Hnutí pro Havířov. Ve jmenném přehledu jsou radní zvýrazněni tučně. 

Koalice: 

KSČM - 13
Pawlas Daniel - primátor, Heczko Eduard - ekonomický náměstek, Ptáček Tomáš, Hegyi Alice, Langer Štefan, Halíková Milada, Želinská Janina, Ďurkáč Karel, Gongol Jaroslav, Dosedělová Soňa, Havlíčková Monika, Ondráček David, Žák Karel

ANO - 10
Bureš Ivan - hospodářský náměstek, Bělica Josef, Olšoková Alena, Masarovič Róbert, Hrabčák Peter, Kočí Palkovská Iveta, Baránek Ondřej, Tomaniecová Darja, Georgiu Iva, Gorecká Stanislava

Hnutí pro Havířov - 3
Vachtarčík Daniel - sociální náměstek, Muras Bohuslav, Šimek Rudolf

Opozice: 

ČSSD - 15 
Milan Dlábek, Martinek Jiří, Horňáková Michaela, Jantoš Pavol, Radová Eva, Kozák Vojtěch, Šlachta Karel, Hanzel Radim, Smrček Petr, Rapant Pavel, Polak Miroslav, Kožmínová Ivana, Robosz Petr, Zedníková Alena, Feberová Jana

KDU-ČSL - 2 
Plawny Marek, Šillerová Eva