Největší vlastník nájemních domů a bytů v České republice, společnost Heimstaden Czech, sice neprodává hromadně bývalé byty OKD stávajícím nájemníkům, nicméně městům, kde takové nemovitosti vlastní, některé vybrané nabízí k odkupu. Zpravidla se jedná o nemovitosti s horší kvalitou bydlení, nejčastěji v bývalých hornických koloniích.

S nabídkou zástupci společnosti Heimstaden oslovili radní Havířova, Orlové, Doubravy, Horní Suché a několik radnic v městských obvodech Ostravy. Redakci to potvrdila mluvčí společnosti Kateřina Piechowicz.

Jak vyplývá z reakcí starostů, nikdo dosud na takovou nabídku nereagoval kladně. V Havířově, Orlové a Ostravě-Vítkovicích zatím rozhodnutí nepadlo a vše se projednává.

Nabídli celou kolonii obci

Generální ředitel společnosti Heimstaden Czech Jan Rafaj už dříve Deníku řekl, že se takto rozhodli po zkušenostech v Doubravě, kde společnost v roce 2021 přišla jako první s nabídkou postupné revitalizace kolonie takzvaných finských domků, ovšem místní byli, a dodnes jsou, zásadně proti. Vadí jim totiž, že by za zbrusu nové nájemní domky platili daleko více než dnes.

„Nevole tamních obyvatel vůči našemu záměru byla tak velká, že jsme znovu vyhodnotili a zvážili, zda by nebylo zajímavější, kdyby tu lokalitu koupila jako celek obec. Proto jsme přišli s touto nabídkou. Koneckonců podobně jsme postupovali v nedaleké Horní Suché,“ vysvětlil Jan Rafaj.

Zmíněnou nabídku na odkup kolonie s přibližně stovkou domků doubravští zastupitelé letos v březnu odmítli. Oficiálně kvůli vysoké ceně, která byla 113 milionů korun.

Slezská Ostrava staré domky nechce

Nabídku na odkup finských domků odmítli také zastupitelé městské obvodu Slezská Ostrava, kde Heimstaden v posledních dvou letech nabídl k odkupu celkem 17 finských domků.

„Vynakládání finančních prostředků na odkupy finských domků považuji za vyhazování peněz nás všech. Nabízené finské domky jsou většinou v neutěšeném technickém stavu, zpravidla s vytápěním na tuhá paliva. Kromě desítek milionů korun na jejich výkup by tedy následně musela radnice vynaložit další desítky milionů korun na jejich rekonstrukce, pokud by to vůbec bylo možné,“ napsal Deníku starosta tohoto městského obvodu Richard Vereš.

V této souvislosti připomněl, že městský obvod namísto toho rekonstruuje své bytové domy, ve kterých dnes nabízí na dvanáct stovek bytů. „Právě dostupné nájemní bydlení v obecních bytech je alternativou pro dnešní nájemníky finských domků, z nichž někteří se již do obecních bytů přestěhovali nebo tuto variantu bydlení zvažují,“ dodal Vereš.

Ani Horní Suchá zřejmě nabídku Heimstaden na odkud 130 dvojdomků a dalších několika přilehlých pozemků nevyužije. Radní po debatách s občany doporučila zastupitelstvu neschválit odkup této lokality do svého majetku.

Jak to však dopadne, bude jasné až po čtvrtečním jednání Zastupitelstva obce Horní Suchá (koná se 25. dubna, pozn. red.), které jako jediné může o tomto záměru jednoznačně rozhodnout.

„Co se týká budoucnosti této lokality z pohledu obce, tak zcela seriózně uvažujeme o vlastní výstavbě nějakých „startovacích“ domků podobných těm stávajícím na vlastních pozemcích, tak aby se nám podařilo udržet naše občany a zároveň dali této oblasti nějaký nový impuls,“ řekl Deníku místostarosta Martin Adamiec.

Havířov a Orlová zatím jednají

Nabídku na odkup vybraných nemovitostí z majetku Heimstaden dostali také v Havířově a Orlové. Jejich zástupci ji potvrdili s tím, že o podrobnostech s lidmi z Heimstaden jednají.

„Jsme otevření jakékoliv spolupráci, která přinese prospěch našim občanům a nabídne dostupné bydlení. Pokud jde o nabídku společnosti Heimstaden, v této chvíli si upřesňujeme, kolik nemovitostí by město mohlo odkoupit a samozřejmě zvažujeme cenovou nabídku, kterou společnost navrhla. Jelikož se jedná o citlivou záležitost, tak se snažíme, aby byly vyslyšeny všechny zainteresované strany a jejich potřeby. Rádi se vyjádříme konkrétněji v momentě, kdy budeme vědět další vývoj situace,“ reagovala na dotaz starostka Orlové Lenka Brzyszkowská.

Také mluvčí Havířova Rosalie Seidl Pokorná potvrdila probíhající jednání se zástupci Heimstaden pro získání dalších informací a podmínek případného odkupu nabízených nemovitostí.

Vítkovice zájem mají

Jedinou výjimkou je zatím obvod Ostrava-Vítkovice, kde o byty, které společnost Heimstaden nabízí, projevili zájem. Tamní radnice zároveň jedná se statutárním městem Ostrava, které jim přislíbilo finanční spoluúčast.

„Chceme tak předejít situaci, že by je koupil někdo jiný a pronajímal je třeba sociálně slabým. Lokalita Bivojovy ulice je delší dobu objektem našeho zájmu z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, které mají negativní vliv na zdejší komunitu občanů, a právě změna vlastníka na obecní bydlení by poměry v lokalitě významně ovlivnila. Nicméně existuje riziko, že tyto bytové domy by do svého majetku nabyli spekulanti, kteří v přilehlé oblasti provozují nemravný byznys s bydlením, čímž by situace v místě vygradovala,“ řekl starosta městské obvodu Ostrava-Vítkovice Richard Čermák.

V tomto městském obvodu nabízí Heimstaden nemovitosti s celkem 12 bytovými jednotkami. Znalec tyto tři domy ocenil na částku necelých 20 milionů korun.

V tomto týdnu už proběhla prohlídka nabízených objektů. „V návaznosti na všechny učiněné kroky jsme připraveni majetek nabýt po předchozím souhlasu Rady města a schválení po projednání v Zastupitelstvu městského  obvodu Vítkovice v červnu nejpozději září tohoto roku. Předpokládáme tedy, že se ještě v tomto roce staneme novými vlastníky objektů,“ řekl starosta obvodu Richard Čermák.

Doplnil, že záměrem vítkovické radnice je bydlení v okolí Bivojovy ulice zachovat. „Nemáme problémy převzít do nájmu stávající nájemce bytů, pokud budou řádně platit nájem a prokážou svou bezdlužnost. Vůči městu Ostrava, našemu městskému obvodu a dopravnímu podniku,“ upozornil Čermák.

„Lokalita Bivojovy ulice je delší dobu objektem našeho zájmu z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, které mají negativní vliv na zdejší komunitu občanů, a právě změna vlastníka na obecní bydlení by poměry v lokalitě významně ovlivnila. Nicméně existuje riziko, že tyto bytové domy by do svého majetku nabyli spekulanti, kteří v přilehlé oblasti provozují nemravný byznys s bydlením, čímž by situace v místě vygradovala,“ řekl starosta městské obvodu Ostrava-Vítkovice Richard Čermák.

Doplnil, že záměrem vítkovické radnice je bydlení v okolí Bivojovy ulice zachovat. „Nemáme problémy převzít do nájmu stávající nájemce bytů, pokud budou řádně platit nájem a prokážou svou bezdlužnost. Vůči městu Ostrava, našemu městskému obvodu a dopravnímu podniku,“ upozornil Čermák.