Znáte to, to si jedno pošmourné nedělní odpoledne vezmete do ruky historický román a na co po pár stránkách četby nenarazíte. Jedna z hlavních postav nese úplně stejné příjmení jako vy. A jelikož je váš klan na českém území jediným tohoto jména, je docela dost pravděpodobné, že s vámi má něco společného. Právě tohle se přihodilo panu Jaromíru Kremzovi z Havířova při četbě knihy Rytíř David Tamfeld z Hranic.

„Když jsem to otevřel a čtu, že se jedna z důležitých postav jmenuje Kremz, tak si říkám, že přece není možné, aby si ten spisovatel vymyslel zrovna tohle jméno. Četl jsem dál a zase se objevilo. Tak jsem zavolal bratrovi, který píše kroniku našeho rodu a ten mi k mému překvapení potvrdil, že se k tomu taky dopracoval, že Lukáš Kremz v Hranicích skutečně žil, a že se pravděpodobně jedná o našeho příbuzného,“ prozradil Jaromír Kremz.

Ropice. Golf resort Ropice.
Ropice a golf. Místní firma pro golfové vybavení tu má obrat miliony ročně

„Při bádání po podrobnějších informacích o Lukáši Kremzovi je problém v tom, že se jednalo o období třicetileté války, kdy z archivů zbylo skutečně málo. Každopádně i s ohledem na to, že jsme jediný rod Kremzů v republice, je na devadesát devět procent jisté, že je to náš příbuzný,“ vysvětlil Jaromírův bratr Jiří.

Překvapivé zjištěni následně oba bratry dovedlo až do Hranic. Jaromír přitom žije v Havířově, Jiří dokonce ve Snovídkách. Prohlídku po městě a schůzku s autorem knihy Jiřím Zaisem zprostředkoval tajemník Městského úřadu v Hranicích Vladimír Vyplelík.

Spisovatele Jiřího Zaise setkání s příbuznými jedné ze svých postav mile překvapilo. „Má kniha je sice historickým románem, vychází ale z reálných historických faktů. Lukáš Kremz je jedním z hlavních hrdinů, který se významně podílel na událostech v Hranicích během třicetileté války. Po Bílé hoře probíhala násilná rekatolizace celého království, Hranice však byly protestanské město, a to platilo i pro Lukáše,“ nastínil osudy Lukáše Kremze hranický spisovatel Jiří Zais.

Ropice. Starostka obce Uršula Waniová.
Počítáme dny, kdy přes obec už nebudou jezdit kamiony, říká starostka Ropice

Když se tak objevili protestanští vojevůdci, Lukáš Kremz se spolu s dalšími měšťany přidal na jejich stranu. „Nejprve to bylo roku 1621 vojenské tažení vévody Krnovského, v roce 1626 pak podporoval tažení Dánů. V prvním případě z toho bylo vězení, v druhém případě byl za svou činnost spolu s Adamem Burkešem popraven,“ dodal Jiří Zais.

Stalo se tak 16. října 1626. Na pohnutý osud Lukáše Kremze upomíná pamětní deska na hranickém náměstí. Právě k ní jeho dnes žijící příbuzní položili při své návštěvě Hranic růže.