Vedle internetového hlasování (www.orlova.cz), je to možné také papírovou formou.

Formuláře jsou k dispozici na radnici v Orlové-Lutyni i Orlové-Městě, v nemocnici, v MIC, domě kultury či trafice SG na Výhodě.