„Rekonstrukce komunikace bude prováděna ve dvou základních etapách nejprve levá polovina vozovky, pak pravá. Výjimkou je řešení v místě okružních křižovatek a významných dalších křižovatek, jako například ulice Školní či při vjezdu do nemocnice. Stavba příslušné poloviny vozovky tam musí být rozdělena do dvou podetap, aby bylo možné zajistit provoz na napojujících se komunikacích, které jsou nezbytné pro zajištění dopravní obslužnosti města," říká tisková mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Celá akce bude trvat nejméně zmíněné dva měsíce. Vyžaduje to i schválená technologie prací. „Minimální doba realizace jedné etapy, tedy zmíněné poloviny vozovky, takto bude trvat 28 až 30 dní," vysvětluje mluvčí orlovské radnice.

Samotná rekonstrukce průtahu městem již přitom podle zainteresovaných stran byla nutná. Silnice jsou zde ve špatném stavu a tak velkou rekonstrukcí ještě nikdy předtím neprocházely. „Stavba, která zahrnuje i rekonstrukci mostu přes báňskou vlečku, je financována z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s celkovými náklady 71 milionů korun," doplnila orlovská tisková mluvčí.

Další detailní informace přinese Karvinský deník ještě opět před samotným zahájením této monstrózní stavby. Situaci budeme sledovat a aktuálně informovat o průběhu oprav, objížděk a omezení také v průběhu celé akce.