Jak by mohla ale skutečně vypadat, o tom zástupci města už nějakou dobu diskutují se zástupci Ředitelství sinic a dálnic, kterému komunikace momentálně patří, a Moravskoslezského kraje.

Všichni, kdo po této komunikaci pravidelně projíždějí, znají dvě problémová místa v části Ráj – a to křižovatku s ulicí Vydmuchov, vedoucí k nemocnici, a přechod pro chodce u hypermarketu Tesco.

A právě na toto místo opakovaně vedení města upozorňuje místní aktivista Václav Gavlovský. Poukazuje na to, co všichni místní řidiči znají. Totiž že zejména ve špičkách se úsek od nemocnice v Ráji a kruhovým objezdem ucpává, protože auta dávají přednost chodcům na přechodu, v pomalu se sunoucí koloně vozidel hrozí nehoda, která ono místo dočasně zneprůjezdní úplně.

„Je pro město problém postavit v místě přechodu semafor, který by lidé využívali tzv. na přání s časovým omezením v návaznosti na přecházející semafory?“ ptá se Gavlovský.

Až bude obchvat

Jenže řešení situace není v kompetenci města. Silnice totiž patří státu. Nicméně zástupci radnice o tomto problému vědí a říkají, že na řešení se pracuje.

„Měli jsme už podanou žádost na obnovu světelného signalizačního zařízení na všech stávajících křižovatkách v průjezdu hlavního tahu a také výstavbu nových semaforů na křižovatce třídy 17. listopadu s ulicí Vydmuchov a na přechodu pro chodce u OD Tesco, tzv. inteligentní dopravní systém. Nakonec jsme ale výběrové řízení zrušili,“ uvedla Jana Maierová, vedoucí odboru komunálních služeb.

Kromě toho, že se odborníci na dopravu neshodují na optimálním řešení situace v tomto úseku, tak je tu ještě jeden aspekt – čeká se na zprovoznění právě budovaného silniční obchvatu města. Až bude tranzitní doprava jezdit po obchvatu, což by mělo být nejpozději na konci roku 2022, bude mít město k dispozici relevantní informace o tom, kolik aut po ulici 17. listopadu skutečně jezdí a podle toho chce situaci řešit. Takovýto postup schválili radní.

„Bavíme se o tom s ŘSD i krajem. Uvědomujeme si, že ta místa jsou problémová a chceme zlepšit průjezdnost a zvýšit bezpečnost zejména chodců. Až bude obchvat, necháme si spočítat, kolik aut tudy skutečně projíždí a podle toho, zvolíme řešení. Jaké bude, dnes asi nemá smysl spekulovat. Vše nám ukáže až reálný stav po zprovoznění obchvatu,“ říká náměstek primátora pro dopravu Lukáš Raszyk.

Hlavní tah městem se promění

Podotkl také, že město má v plánu úpravy na stávající podobě třídy 17. listopadu. Se zprovozněním obchvatu totiž tato komunikace přejde z ŘSD na kraj a ten ji pravděpodobně převede městu. To pak bude moci samo rozhodovat, jaké úpravy na této komunikaci zvolí.

S největší pravděpodobností nechá vybudovat semafor na křižovatce u nemocnice. Vyloučeno ani není, že třída 17. listopadu bude v budoucnu pouze dvoupruhová. Cílem tohoto opatření má být zklidnění dopravy na tomto průtahu městem.