Vítěz veřejné zakázky má za úkol nakoupit 119 habrů a postarat se o jejich pěstování vzásobních školkách, až do doby postupného odběru městem a jejich vysazení. Má také zajistit kompletní pěstební péči, město bude totiž odebírat stromy ze školky postupně zřejmě vprůběhu čtyř let. Tím, že budou habry pěstovány ve školce a postupně vysazovány na Hlavní třídu, bude docíleno zachování homogenity aleje.

„Vrámci této zakázky budeme požadovat vyjádření Státní rostlinolékařské správy u nákupu stromů a také během jejich vysazování. Výsadbu prvních stromů chceme zahájit již na podzimpříštího roku. Důležité bude zahájit výsadbu ve vhodnou chvíli, kdy budou optimální klimatické podmínky,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Pondělíčková.

Při výsadbě se bude jednat o stromy skorunou založenou minimálně ve výšce 2,5 metru, aby byla zachována průjezdnost cyklistů. Habry byly vybrány odborníky a to především díky jejich odolnosti vůči negativním vlivům, jako je znečištění prostředí, zhutnění půdy, působení soli, omezený opad plodů a květů a také sohledem na tvar koruny.

„Cílem obnovy aleje je vrátit kvalitní zeleň tam, kde ta stávající již pomalounku dožívá, a vytvořit tak esteticky příjemné a ekologicky vhodné prostředí pro obyvatele našeho města,“ doplnila Pondělíčková.

Celkové náklady by měly činit okolo 5 milionů korun. Vnávrhu rozpočtu na příští rok je kromě této částky zahrnuto také 36 milionů korun, které jsou určeny na zahájení rekonstrukce Hlavní třídy - opravy chodníků, vybudování cyklostezek, výměnu veřejného osvětlení.