Město si vzhledem k častým stížnostem obyvatel bydlících na Hlavní třídě a projíždějících řidičů, nechalo vypracovat studii na posouzení stavu jednotlivých stromů v lipové aleji. Výsledky jsou doslova alarmující.

Stížnosti Havířovanů se týkaly zasahování větví stromů až do oken domů, kvůli čemuž dochází v domácnostech k zatemnění a občané musí svítit i během dne. Dalším problémem jsou padající větve ohrožující zdraví procházejících lidí a hrozí také poškození projíždějících aut podél ulice Hlavní třída od světelné křižovatky nad kostelem sv. Anny až po náměstí Republiky.

„Výsledky dendrologického průzkumu jsou bohužel katastrofální, stromy jsou především díky umístění u frekventované komunikace a blízko obrubníků ve špatném zdravotním stavu, rychle zestárly a většina z nich nemá před sebou více než pět let života. Z celkového množství 195 původně vysázených stromů, muselo být již v minulých letech vzhledem k jejich stavu patnáct pokáceno,“ uvedla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.
Vzhledem k výsledkům studie a nutnosti provést obnovu aleje, by současně mělo dojít k celkové rekonstrukci Hlavní třídy. Počítá se minimálně s předlážděním chodníků, výměnou veřejného osvětlení, vybudováním cyklostezek a rekonstrukcí inženýrských sítí.

„Obyvatelé města si již také určitě všimli, že vlastník domů na Hlavní třídě zahájil rekonstrukci domů. Se zástupci skupiny RPG Real Estate také probíhají jednání o společném postupu, aby rekonstrukční práce byly prováděny efektivně a co nejméně zatěžovaly obyvatele této lokality i celého města,“ řekla Pondělíčková.

Předpokládané finanční náklady na realizaci veškerých oprav se vyšplhaly na částku 63 milionů korun. Město v současné době na úpravu Hlavní třídy hledá finanční prostředky. Realizace této rozsáhlé investiční akci zabere dva až čtyři roky,“ dodala Pondělíčková.