Vítejte v Horních Bludovicích 

Kempjany, Osekovice, Valašinec, Pustky, Dědina, Záguří, Nová Dědina, Kohutov, Sedláky, Špluchov, Amerika. Tyto, a ještě jiné „místní“ části tvoří dohromady obec Horní Bludovice, která byla přiřazena k okresu Karviná v roce 2007.

Zástavba obce je poměrně roztahaná. Pokud se vydáte po hlavní silnici od Havířova, projedete Bludovice, které jsou ještě součástí Havířova, pak Prostřední Bludovice, v centru, kde je škola, obchod a obecní úřad, jste v Horních Bludovicích. A když pokračujete dále, než dojedete na Špluchov, který tvoří jakési druhé centrum obce s kapličkou, obchodem a hřbitovem, obec opustíte a po chvíli se do ní zase vrátíte. Ale směrů, kudy se po obci můžete vydat, je více.

Kvůli pandemii musí podobně jako jiní umělci hledat obživu mimo pódia. Momentálně proto učí zpěv. Jak ale dodává, ukončením školy se toho pro ni moc nemění. „Operní zpěv je studium na celý život, stále chodím na hodiny zpěvu. Tomuto oboru bych se rozhodně chtěla nadále věnovat a budu se snažit, aby mé kroky směřovaly do divadla,“ vysvětluje mladá operní zpěvačka z Horních Bludovic Nela Skarková. Nejen o nelehké kariéře v operním světě, lásce k jazzu a zpívání s big bandem i mného další o talentované umělkyni čtěte ZDE.

close Operní zpěvačka Nela Skarková. info Zdroj: archiv N. Skarkové zoom_in Operní zpěvačka Nela Skarková.

Horní Bludovice mají zhruba 2500 obyvatel, za posledních 10 let jich přibylo asi 500. V obci se mohutně staví, každoročně přibude více než deset nových domů. Loni jich bylo zkolaudováno 19.

„Máme obrovský převis ploch, které jsou prioritně určené k zástavbě, takže nepovolujeme změny ploch z nezastavitelných na stavební pozemky. Navíc s rostoucím počtem domů se vytrácí vesnický charakter obce,“ říká starostka obce Petra Ficková.

close Horní Bludovice. Rozlehlá obec nedaleko Havířova je vhodným místem pro bydlení. Pohled na havířovské sídliště. info Zdroj: Deník/Tomáš Januszek zoom_in Horní Bludovice. Rozlehlá obec nedaleko Havířova je vhodným místem pro bydlení. Pohled na havířovské sídliště.

Přesto musí místní počítat s budoucí masivní výstavbou. Pozemky v části Lipky, lokalitě ležící na hranici v Havířovem, jsou totiž v rukou developerů a jiných soukromých vlastníků. Až se vyřeší zkapacitnění čističky odpadních vod, pozemky se zasíťují, rozparcelují a v budoucnu tam může vyrůst až 150 nových domů.

Obec, která se stává útočištěm zejména pro lidi z Havířova, kteří tam stavějí domy, řeší úplně stejné problémy, jako obce jí podobné. Chybějící kanalizaci, chodníky, nedostatek míst ve školce a škole. Jak říká starostka Petra Ficková, hodně věcí se připravuje a projektuje. Aktuálním tématem jsou nové prostory pro mateřskou školu, aby už rodiče nemuseli své děti vozit do sousedních Žermanic. Nejen o těchto problémech ale i dalších tématech, které zajímají lidi z Horních Bludovic v rozhovoru se starostkou čtěte ZDE.

close Horní Bludovice. Starostka Petra Ficková. info Zdroj: Deník/Tomáš Januszek zoom_in Horní Bludovice. Starostka Petra Ficková.

Klidnější část obce

Na druhé straně obce, na Špluchově, plyne stále život pomalu a klidně. Rostou tam nové domy, ale v jednotkách. „My jsme tu koupili pozemek v roce 1988 a v polovině 90. let jsme postavili. A nelitujeme. Nic nám tu nechybí, je tu klid. Mladí sice nezůstali, dcera se vdala a žije v Lučině, syn s přítelkyní v bytě v Havířově, ale rádi k nám jezdí,“ říká paní Marcela.

Dodává, že ona je spokojená. „Co potřebuju, koupím v Havířově, jezdím tam denně do práce. A pak se vracím sem, do klidu,“ říká s úsměvem.

V obci není žádná významná historická památka, ovšem za zmínku určitě stojí přírodní památka Stará řeka, která se právě revitalizuje. Mezi zastupiteli se také diskutuje o tom, zda na některém z kopců nepostavit rozhlednu. Výhledy by byly jistě nádherné na všechny strany. „Každopádně bychom rádi v nejbližší době vybudovali cyklostezku, která se napojí na cyklostezku z Havířova a povede podél Lučiny směrem k Žermanické přehradě. Stavební povolení už máme a teď sháníme peníze,“ dodává starostka.

Co obec trápí

Platí stavební uzávěra? Rozhodne soud

Už déle než rok trvají tahanice mezi obcí a soukromou firmou z Havířova, která má v obci pozemek a chtěla by na něm stavět svoji výrobní halu se sterilizací. To ale momentálně nemůže, neboť radnice v návaznosti na pořizování změny č. 3 územního plánu vyhlásila v obci stavební uzávěru.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, na který se v této záležitosti havířovská firma Vinamet obrátila, však v rámci přezkumného řízení konstatoval, že Rada obce Horní Bludovice je v této věci podjatá. Obec se proti tomuto rozhodnutí odvolala a momentálně se čeká na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě. 

Rozhovor s ředitelkou školy

Rodinná atmosféra nám pomáhá překonávat překážky, potřebujeme věší kapacitu, uvádí ředitelka ZŠ a MŠ Světlana Šipulová

close Světlana Šipulová, Ředitelka ZŠ a MŠ Horní Bludovice. info Zdroj: Deník/Tomáš Januszek zoom_in Světlana Šipulová, Ředitelka ZŠ a MŠ Horní Bludovice. Vzájemná soudržnost i fakt, že se všichni učitelé a žáci znají. Toto dohromady pomáhá pedagogům i školám v Horních Bludovicích překonávat nástrahy a potíže spojené s distanční výukou. „Už se všichni těšíme, až se opět sejdeme ve školních lavicích,“ říká ředitelka ZŠ a MŠ Světlana Šipulová.

Jaké učitelé v Horních Bludovicích zkušenosti s distanční výukou? Jak zvládají on-line výuku zejména v prvních a druhých ročnících? Jde takto vůbec děti něco naučit?
Držíme při sobě. Myslím, že naší výhodou je skutečnost, že jsme malotřídní škola, kde nejenom pedagogové, ale i ostatní zaměstnanci znají všechny žáky. Panuje u nás rodinná atmosféra, která nám v této složité době pomáhá překonávat i různé překážky týkající se distanční výuky. Výhodou je i méně žáků ve třídách, které máme na distanční výuku rozdělené do skupin po ročnících. Tento počet žáků v on-line výuce umožňuje větší časový prostor pro komunikaci s každým jednotlivcem a tím také získáváme větší prostor pro upevnění probraného učiva.
Na učitele jsou samozřejmě zde kladeny stále vyšší nároky v oblasti počítačové gramotnosti. Časově náročná je i příprava učitele malotřídní školy v tom, že se musí připravovat současně na výuku dvou ročníků. Myslím, že všechny pedagogické pracovníky, děti i jejich rodiče, tato doba posunula v dané oblasti o značný kus dál.

Co konkrétně v této situaci nejvíc trápí učitele, a jak vše zvládají děti a jejich rodiče?
Já sama v letošním školním roce učím první třídy a prožívám distanční způsob výuky se svými prvňáčky. I pro mě je to další nová zkušenost. Sama jsem mile překvapena, jak jsou žáci prvního ročníku schopni zvládat distanční styl výuky. Určitě si zaslouží velkou pochvalu. Podstatnou roli hraje i počet žáků ve třídě a vzájemná spolupráce rodiny a školy. Rodiče jsou jedním ze stavebních kamenů v dnešním vzdělávání a v naší škole je spolupráce mezi učiteli a rodiči velmi dobrá.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům za jejich trpělivost, obětavost a vzájemnou pomoc. Vždy se snažím i v některých negativních skutečnostech hledat pozitivní stránky. Jistě se všichni budeme těšit, až se opět sejdeme ve školních lavicích.

Jaká je kapacita základní školy v obci celkem a jaká je naplněnost? Jak mi řekla paní starostka, perspektivně kapacita školy ani školky stačit nebude. Plánuje se nějak s rozšiřováním kapacity?
Naše základní a mateřská škola se neustále rozrůstá, protože do obce se stěhují mladí lidé. Proto potřebujeme rozšířit stávající kapacitu předškolního zařízení a zároveň školy. I přesto, že máme odloučené pracoviště v Žermanicích, které bylo zřízeno kvůli nedostatečné kapacitě stávající školky, míst v MŠ je stále nedostatek. V současné době spolupracujeme se zřizovatelem na budoucí realizaci nové mateřské školy.

Horní Bludovice v datech

První písemná zmínka: 1338
Počet obyvatel: 2441
Významné osobnosti: Henryk Nitra (1891 – 1948), malíř a sochař

Zajímavosti
Horní Bludovice nepatřily vždy do karvinského okresu. Ke dni 1. lednu 2007 byly vyňaty z okresu Frýdek-Místek a až poté zařazeny a připojeny k okresu Karviná. Z hlediska soudní soustavy však obec nadále zůstala v obvodu Okresního soudu ve Frýdku-Místku.

Tip na výlet

Procházkou kolem Staré řeky

Jedná se o jižní okraj obce Horní Bludovice. V těchto dnech nezbývá nic jiného, než poznávat skryté krásy a tajemství vlastního okresu. Vydejte se například do Horních Bludovic k toku a břehům Lučiny. Stará řeka je přírodní památka, kterou najdeme u jižního okraje obce Horní Bludovice na pravém břehu řeky Lučiny a nedaleko jejího toku. Jižním směrem od přírodní památky Stará řeka se rozprostírá Žermanický lom a severním směrem Meandry Lučiny. Nedaleko severního okraje Staré řeky prochází turistická značená trasa.