V pětici nejlepších škol, jejichž žáci skládali zkoušky z českého jazyka, jsou čtyři polské školy, stejně jako v případě testů z matematiky. Pokud jde o testy z českého jazyka, nejlépe si podle údajů z let 2017 až 2023 vedli žáci Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché. Rozhovor na toto téma jsme vedli s učitelkou češtuny Irenou Gregovou.

Základní škola s polským jazyken vyučovacím v Horní Suché. Učitelka českého jazyka Irena Gregová.Základní škola s polským jazyken vyučovacím v Horní Suché. Učitelka českého jazyka Irena Gregová.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Nasnadě je otázka: Čím to podle vás je, že žáci, kteří se češtině učí až jako druhému jazyku, jsou při testech lepší než jejich kolegové z českých škol?

Podle mne je to jednak tím, že žijí přirozeně v českojazyčném prostředí, že mají české kamarády a sousedy a také, že mnoho našich dětí je ze smíšených česko-polských rodin. Díky tomu jsou denně v kontaktu s češtinou i mimo školu.

Na polských školách probíhá výuka všech předmětů v polštině.

Je to tak.

Prioritní jazyk je tedy polština. A češtině se děti začínají učit kdy?

Od druhé třídy. Na druhém stupni mají děti čtyři hodiny češtiny týdně. Stejně jako polštiny.

Už jste řekla, že děti jsou často ze smíšených česko-polských rodin. Jak mluví doma?

Nejpřirozenějším jazykem je pro ně dialekt, zdejší nářečí, takzvaně „po našymu“.

Čím to, že když se někdo učí česky až jako druhý jazyk, přesto je při testech lepší než ten, kdo má češtinu jako rodný jazyk? Napadá mě, že to možná bude větší pílí, snahou těchto dětí, byť je pro ně čeština až druhý jazyk, být v tomto dobrý. Uvažuji správně?

Bezpochyby to tak bude. Tyto děti totiž potřebují češtinu v každodenní komunikaci, když žijí v českém prostředí. Dalším důvodem je také to, že děti, které se hlásí na střední školy, musí češtinu dobře ovládat, protože z polských škol je v Česku, konkrétně tedy na Karvinsku, jen polské gymnázium v Českém Těšíně a jednu smíšenou česko-polskou třídu má Obchodní akademie v Českém Těšíně. Jinak střední školství v polském jazyce zaniklo. V minulosti ale byly polské třídy mimo jiné na průmyslové škole v Karviné nebo na zdravotní škole.

Havířov bude mít chytré zobrazování jízdních řádů na zastávkách MHD. Únor 2024.
Havířov bude mít chytré zastávky. Jízdní řád zobrazí cestujícím digitálně

Jak jsou na tom děti na polské škole s četbou české literatury?

Máme ve škole knihovničku, kterou průběžně doplňujeme a s knížkami v češtině pracujeme v rámci čtenářských hodin. Číst knížky v češtině je tedy pro děti nutnost i proto, že s textem pak v hodinách pracují. Tak jako v literatuře se ale zabýváme také komunikací slohovou, ústní i psanou, a pracujeme i s odbornými texty.

Dokážete říci, kde nebo v čem je pro polské děti „kámen úrazu“, ať už v literatuře nebo v gramatice? Je pro ně v češtině něco obzvlášť obtížné?

Určitě se něco najde. Ono se to navíc liší ročník od ročníku. Určitě pracujeme hodně s pravopisem, gramatikou, k čemuž využíváme také on-line programy, s pomocí nichž si děti mohou procvičovat pravopisné jevy i doma. Pokud jde o literaturu, zkušenost mám takovou, že tu mají děti rády, a to proto, že hodiny bývají založeny na dialogu a na tom, že hodně diskutujeme, což děti baví a některé z nich se pak „otevírají“, debatují, projevují zájem o látku.

Stále jsme ale nedošli k odpovědi na otázku, zda je pro děti v polských školách nějaký kámen úrazu v češtině?

Někdy slovní zásoba. Stává se, že si nemohou některé slovo v češtině vybavit. Může to vypadat úsměvně, ale skutečně se stává, že děti znají polské pojmenování a hledají to české.

Zasypávání vtažné jámy, pomocný závod Dolu Darkov, 13. února 2024.
VIDEO: Další důlní areál Karvinska mizí. Začal zásyp jámy závodu Dolu Darkov

Jak jim pomůžete?

Vedu je k tomu, aby si kousek textu přeložily, anebo si ono slovíčko našly ve slovníku na internetu.

Pokud jde o literaturu, mají větší přehled o polské nebo české literatuře?

Myslím, že je to vyrovnané. Znají samozřejmě to, co české děti – Čapka, Němcovou, Jiráska a další. Ono je to i tím, že já musím při výuce vycházet z rámcového vzdělávacího programu pro české školy. Koneckonců jsme škola v českém vyučovacím systému, jen s polským jazykem vyučovacím.

Dokážete odhadnout, kolik dětí doma v rodinách mluví jen a vyloženě polsky?

Menší procento. Když už mluví polsky, tak s jedním z rodičů, ne s oběma. Tak je to v případech, kdy je jeden z rodičů Polák, který se sem přiženil nebo přivdal. Jejich děti jsou pak jednoduše bilingvní, přepínají do obou jazyků. Pokud jde o děti žijící tady na Karvinsku nebo Těšínsku, tak se doma v devadesáti procentech baví nářečím.

Celý rok potrvá dopravní omezení na Ostravské ulici v Havířově. Na výpadovce směrem na Ostravu stavbaři likvidují železniční most.
V jednom úseku v Havířově jen v jednom pruhu. A tak to bude po celý rok

Už jsme o tom mluvili, ale můžete potvrdit nebo vyvrátit můj dojem, že děti v polských školách jsou pilnější, pracovitější, cílevědomější než děti ve školách českých. Jistě máte srovnání, jak to vidíte vy?

Myslím, že k tomu mohu něco říci, protože jsem učila nějakou dobu v českých školách. Myslím si, že je to mimo jiné tím, že děti konkrétně v naší škole mají obrovskou možnost sebeprezentace na mimoškolních akcích, kterých je během roku opravdu hodně. Když to srovnám s českou školou, tak ta polská má těch akcí více, což u mnoha dětí vzbuzuje takovou vnitřní motivaci, jak se dobře připravit, předvést se a vyniknout. Myslím si, že jich je opravdu více než ve školách českých. Velkou zásluhu však mají také rodiče našich žáků, kteří své děti všestranně podporují. Spolupráce rodičů se školou je velmi dobrá.

Máte přehled o tom, kolik dětí pokračuje ve studiu na české střední škole a kolik z nich na škole s jazykem polským?

Mnoho našich žáků pokračuje ve studiu na polském gymnáziu v Českém Těšíně. Jsou to jednak žáci všestranně nadaní, jednak také ti, kteří ještě nemají zcela jasno, jaké povolání v budoucnu zvolí. Část žáků technicky zaměřených pokračuje ve studiu na průmyslových školách v Havířově, Karviné a Ostravě, menší procento dívek volí zdravotnické obory. Tam už je studium v češtině.