Evropská organizace pro cévní mozkové příhody udělila Iktovému centru KHN ocenění „Platinum Status - Eso Angels Awards Q4 2018, a to za poskytovanou péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Iktové centrum je více než 10 let začleněno do celonárodní sítě center poskytujících neodkladnou péči pacientům s mozkovou mrtvicí.