„S ohledem na stávající finanční situaci ve firmě jsme se rozhodli, že oslavy hornického svátku s bohatým kulturním programem letos pořádat nebudeme," řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Představitelé firmy a vedení města však společně uctí památku všech, kteří při hornické práci zahynuli. Pietní akt a mše, historicky uctívaný havířský svátek Dne horníků, se letos uskuteční v sobotu 10. září od 11 hodin na Univerzitním náměstí v Karviné.

„Management OKD a HBZS, odboráři i krojovaní horníci položí věnce u památníku horníků, kteří zahynuli při výkonu svého povolání," upřesnil Čelechovský.

Poté bude následovat společný průvod do kostela Povýšení sv. Kříže ve Fryštátě, kde v pravé poledne začne bohoslužba za zesnulé horníky.