Poté, co průvod krojovaných horníků prošel centrem obce, dorazil do parku za Domem PZKO, kde se slavnost konala. Zábava rozhodně nevázla vyhrávala muzika, bohaté bylo občerstvení i dobré pivo.

Po krátkém proslovu nový předseda kroužku Tomáš Hejda společně s místostarostou obce Tomášem Wawrzykem předali zástupcům jednotlivých spřátelených spolků výroční stuhy, kterými ozdobili jejich spolkové prapory.

Kroužek navíc u příležitosti aktuálního výročí vydal almanach, ve kterém je zaznamenáno všechno, co členové KKH Stonava za posledních pět let společně zažili.

Kroužek má 77 členů a jejich věkový průměr je asi 66 let. Členové se rekrutují většinou už z hornických penzistů, i když pár členů je ještě aktivními horníky. Není tajemství, že hornictví na Karvinsku „má na kahánku“, a i proto bude podle členů spolku důležité do budoucna tradice pečlivě udržovat až hýčkat.

„Mladí lidé dnes na hornické tradice příliš neslyší. Vcelku pochopitelně, hornictví je na ústupu a staří horníci postupně vymírají. Ale nevzdáme to, budeme mladým přibližovat krásu hornických tradic a věřím, že se podaří přilákat do spolku třeba děti našich členů,“ říká Tomáš Hejda.

Poukazuje přitom na hornické spolky v Čechách, kde tyto tradice stále táhnou a zažívají renesanci i mezi mladými lidmi.