Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dokončilo v minulých dnech úpravy, jež by měly zamezit zvýšené nehodovosti v tomto místě. Kolizní místo bylo u křížení silnice I/11 a výjezdu z místní části Šumbark.

K hlavní změně došlo v oblasti středového dělícího pásu, kde jsou nová betonová svodidla a další bezpečnostní prvky, například reflexní balisety. Nově tedy není možné odbočit na silnici I/11 při jízdě ze Šumbarku do centra Havířova. „Levé odbočení z hlavní komunikace I/11 směr Šumbark zůstane zachováno beze změny,“ dodal mluvčí ŘSD Miroslav Mazal. Nové je také vodorovné značení.

Práce začaly v půlce listopadu. Na silnici I/11 mezi Havířovem a Ostravou byl kvůli opravě uzavřen vždy levý pruh a doprava vedla po nedotčených částech komunikace obousměrným režimem 1+1. Přestavba vyšla na 1,8 milionu korun.