Jak potvrdila vedoucí oddělení komunálních služeb karvinského magistrátu Jana Maierová, objekt byl v technicky špatném stavu. Poslední oprava proběhla v roce 2005. „Všechny práce probíhají s koordinaci s památkáři,“ řekla.

Objekt je třeba zbavit vlhkosti, zejména jeho přední část, která je až do výše asi 1,2 metru odkopaná a zvenku i zevnitř má oklepanou omítku.

Legislativa, která by umožnila vymýtit pouliční prostituci nebo jí dát přesná pravidla. není k dispozici ani 30 let po Listopadu 1989.
VIDEO: Za kolik?! Muži pokřikují v Karviné-Loukách někdy i na místní ženy

„Muselo se vyškrabat stávající zdivo, dozdít vydrolená místa a následně se budou aplikovat speciálních maltoviny, které jsou pro sanační účely schválené a doporučené Národním památkovým ústavem,“ popsal postup prací Stanislav Lupieński, majitel firmy, která technologii opravy navrhla a provádí ji.

V rámci opravy se musela vybourat také podlaha, provést její odvodnění a udělat odvětrání včetně vyvedení nad střešní konstrukci. „Díky opravě by se měly velmi znatelně zlepšit vlhkostní poměry, které ve zdivu panují, a objekt by měl vydržet spoustu dalších let,“ dodal realizátor opravy s tím, že při opravě nebude potřeba manipulovat s rakvemi ani je dočasně převážet.

Hledané ženy z internetové databáze Policie ČR, okres Karviná, červen 2023.
Neviděli jste je? Policie pátrá po těchto ženách z Karvinska

Hrobka, která ukrývá dvanáct dubových rakví s ostatky příslušníků rodu Larisch-Mönnich, je, pokud nepočítáme krypty ve zdejších kostelech, jedinou dochovanou takovouto funerální stavbou v Karviné. Původní rodovou hrobku hraběcího roku Larisch-Mönnich, která stávala v Soleckém parku v původní Karviné, dnes připomíná její reminiscence umístěná v zámeckém parku.

Oprava hrobky u zámku, která přijde na 730 tisíc korun, by měla skončit do poloviny července. Městu se na ni podařilo získat dotaci.