Polní mše stonavských myslivců

Letos se tato podzimní slavnost ve Stonavě konala s malou změnou. Mše svatá zasvěcená patronovi myslivců sv. Hubertovi se letos po několika letech nekonala v šikmém kostele v Karviné-Dolech, kde mají stonavští myslivci honitbu, ale před katolickým kostelem ve Stonavě, u kapličky zasvěcené právě sv. Hubertovi.

Mše ku cti sv. Huberta, patrona myslivců, proběhne znovu v kostele sv. Petra z Alkantary.
Oslavy patrona myslivců budou opět v šikmém kostele a s trubači

K té došli účastníci slavnosti v průvodu od Domu PZKO. Kromě místních nechyběli tradičně ani černí myslivci, střelci z Polska a také sokolníci. Po mši následovala zahradní slavnost v zahradě Domu PZKO, kde byly připraveny ukázky sokolnictví, pro děti pak laserová střelnice a další atrakce.