Jejich obavy se ale zatím nenaplnily a v celém regionu takto přešlo jediné dítě.

„Máme 250 žáků, a jen jediné dítě využilo možnosti přejít na běžnou základní školu, kterou má blíž k domovu. Za dva týdny ale bylo zpět. Rodiče uznali, že budou raději dojíždět, než aby jejich dítě školu nezvládalo," popisuje ředitelka karvinské školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Marie Filipcová.

A podobně to vypadá i v ostatních speciálních školách v regionu, z orlovské i havířovské nepřestoupil v rámci inkluze nikdo.

Ředitelé škol přitom rodičům každého žáka před prázdninami nabídli přechod do běžné základní školy a seznámili je s možnostmi, které jim novela zákona přináší.

„Jedna maminka přechod na běžnou základní školu zvažovala, nakonec se tak ale nerozhodla. Kvůli inkluzi nám zatím žádné děti neubyly, naopak jich máme opět o něco více než loni. Po tom, co absolvovaly speciální vyšetření, k nám přešly z běžných škol," říká Vojtěch Kolařík, ředitel havířovské základní a střední školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podle Kolaříka to svědčí o tom, že si rodiče uvědomují, že takové podmínky, které jejich děti mají ve speciálních školách, v běžné základní škole mít nemohou.

Podobná situace je v celém kraji. Podle zástupkyně vedoucího odboru školství krajského úřadu Hany Havránkové speciální školy opustili spíše jednotlivci, vzrostl ale počet asistentů pedagogů v běžných „základkách".

Ředitelé škol ani další odborníci nad inkluzí pořád příliš nejásají.

„Inkluze byla uspěchaná, některé věci se měly v praxi nejdříve ověřit," říká vedoucí Speciálně pedagogického centra Marcela Jagošová.

Jedním dechem ale dodává, že v posledních dvou letech pozoruje, že individuálních integrací mentálně postižených dětí do běžných základních škol přibývá.

„Je to spojeno s medializací a rodiče se začínají více přiklánět k volbě běžné základní školy," dodává Jagošová.

„Hrozba masivního přechodu, které jsme se před prázdninami obávali, se zatím opravdu nenaplnila. Do budoucna se ale obáváme zejména nárůstu byrokracie," říká ředitel ZŠ Majakovského Roman Hamrus. Podle odborníků i ředitelů škol se důsledky inkluze naplno projeví až během příštích dvou let.