Aktualizace katalogu se provádí dvakrát ročně. Poprvé na začátku školního roku a podruhé vpololetí. Právě vtomto období se totiž odehrává nejvíce změn. „Nyní žádáme organizace zúčastněné vprojektu, aby nejpozději do konce září na adresu redakce@havirov-city zasílaly změny nebo nové informace,“ řekla mluvčí havířovské radnice.

Tyto informační stránky jsou připraveny přijmout i další zájemce. „Případně se mohou ozvat i nové organizace, které ještě zájem o prezentaci vkatalogu neprojevily,“ dodala Pondělíčková.

Radnice vytvořila internetové stránky ve spolupráci sorganizacemi působícími ve městě. Je zde více než tři sta tipů, jak mohou strávit volný čas především děti a mládež. Smyslem projektu,který je součástí internetových stránek města www.havirov-city.cz, je představit přehled všeho, co město nabízí vrůzných oblastech.

Tato webová databáze vznikla vroce 2005. Stále se rozšiřuje a doplňuje. Vloňském roce byl katalog rozšířen o komerční sportoviště. „Najdete zde například tenisové kurty, krytý bazén, solária, posilovny a podobně,“ přiblížila další využití mluvčí radnice.

Vkatalogu je ucelený přehled o aktivitách, kterým se mohou mladí věnovat. Dozví se, pro koho je daná aktivita vhodná, něco o historii organizace a jejích úspěších a dalších aktivitách, o vedoucích, instruktorech či trenérech, kde organizace sídlí a kam se obrátit vpřípadě zájmu o tuto aktivitu. Stránky jsou doplněny mapou, fotografiemi a někdy i krátkými videoukázkami.

„Výhodouje rovněž fulltextový vyhledávač, který pomůže najít mladým nebo i rodičům dětí nejvhodnější sport, kroužek či klub,“ dodala Pondělíčková.