Nové přístrojové vybavení přinese ještě větší bezpečnost a komfort v rámci porodnické a gynekologické péče stále oblíbenější havířovské porodnice, do které se sjíždějí budoucí rodiče z celého kraje i republiky.

„Častokrát čelím otázce, proč město Havířov investuje tolik finančních prostředků do místní nemocnice, když jde o nemocnici krajskou. Odpovídám pořád stejně. Protože se sem chodí léčit havířovští občané, a já nechci, aby kvůli různým vyšetřením museli jezdit do jiných měst z důvodu nedostatečné vybavenosti naší nemocnice. Důkazem, jak moc úroveň poskytované péče v havířovské nemocnici stoupla, je i dnešní uvedení do provozu centrálního monitorovacího systému v místní porodnici,“ prohlásil havířovský primátor Josef Bělica.

„Velmi si vážíme podpory vedení města Havířova, díky které jsme letos mohli vybavit naši porodnici špičkovou monitorovací technologií. Havířovská porodnice se tak stává ještě bezpečnější stran kvality péče pro nastávající maminky i novorozence. Finanční dar města jsme využili na nákup nových kardiotokografů (KTG), včetně bezdrátové technologie a centrální monitorovací stanice, kde personál může sledovat všechny rodičky najednou. Doposud jsme měli tento KTG jen jeden, bez centrály ve „velíně“ a vzhledem k tomu, že se u nás za poslední dva roky téměř zdvojnásobil počet porodů, je důležité, že náš personál může mít pod kontrolou všechny sledované ženy najednou. Další etapou bude rozšíření porodnice a další porodní box. Součástí nového přístrojového vybavení je také monitor vitálních funkcí pro novorozence, který umožní ještě větší dohled nad právě narozenými dětmi na našem novorozeneckém oddělení,“ řekl ředitel nemocnice Norbert Schellong.

Nový monitoring v sobě kombinuje systém dohledu a upozornění se správou dokumentace o pacientce a uchováváním dat. Údaje o pacientkách se automaticky zobrazují a ukládají do elektronické zdravotnické dokumentace. Výhodou tak je jednoduše dohledatelná informace o průběhu předchozích porodů dané rodičky. Tento systém, společně s novými bezdrátovými sondami kardiotokografů, zvyšuje komfort nejen rodičkám, ale i personálu. Rodičky mají právě díky bezdrátovým sondám umožněnou volnost pohybu v průběhu monitorování (natáčení CTG záznamu). Díky voděodolným sondám se mohou v průběhu monitoringu sprchovat nebo využít porodní vanu.

„Centrální monitorování zajišťuje zdravotnickému personálu neustálý přehled o všech rodičkách na porodních boxech, na porodní boxy tedy vstupují pouze v případě potřeby. Nastávajícím maminkám tak nabízí větší soukromí. Při plně vytíženém provozu porodní asistentky ocení tu skutečnost, že nemusí chodit kontrolovat jednotlivé rodičky, zda je vše v pořádku, ale mohou se plně věnovat aktuálně probíhajícímu porodu. Touto investicí se naše porodnice stává jednou z nejlépe vybavených v okolí, protože je možné monitoring plodu a matky použít pro každý porod,“ uvedl primář gynekologicko-porodního oddělení Michal Mrózek.