„Podle nás nebudou doznívající vlivy natolik zásadní, aby radikálně změnily krajinu nebo podmínky z hlediska zdraví obyvatel a podobně. Nepředpokládáme výrazné změny v terénu, pouze v ochranném pásmu důlních jam, a to budou vlivy spíše pozitivní. Neočekávají se ani vlivy na památky a památkové objekty,“ přiblížil závěry posudku Milan Macháček, autorizovaný expert, který řeší dokumentace a posudky podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.

Uzavření dolu plánuje společnost OKD v říjnu, ale těžba už prakticky skončila, vytěžitelné zásoby jsou vydobyty. V Dole Lazy se nebude těžit ohradník (sloje v bezprostředním okolí důlních jam – pozn. red.), protože se nevyplatí.

„Na základě báňsko-technických podmínek, které tam jsou, by tam těžba nebyla bezpečná,“ vysvětlil manažer rekultivací OKD Radim Tabášek.

Hromadné propouštění ale společnost neplánuje. „Horníci přejdou na jiné doly v revíru,“ řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Zásadní vlivy se neočekávají ani v okolí šachty. Její povrchová část zcela zmizí, společnost OKD nechá zasypat všechny tři důlní jámy a strhnout budovy na povrchu. S čím se naopak počítat musí, je podle odborníků pohyb částí silnice I/59 vedoucí v blízkosti dolu a spojující Orlovou a Karvinou.