Havířovu vládne nová koalice, složená ze zástupců KSČM, ANO 2011 a Hnutí pro Havířov. Zástupce opozice si stěžuje, že radní ani zpětně neposkytnou materiály, o kterých jednali.

Primátor Daniel Pawlas (KSČM) je přesvědčen, že všechno šlape, jak má.

„Z mého pohledu konstatuji, že koalice funguje bez větších problémů. Vše je o lidech, o vzájemné komunikaci a respektování názoru druhého," říká Pawlas, který za svou prioritu ve funkci primátora považuje zvýšení zaměstnanosti ve městě.

Jeho stranický kolega Eduard Heczko říká, že se určitě se nejednalo o sto dnů tzv. hájení a že nová koalice začala hned po svém zvolení pracovat naplno.

„Že jsme nebyli nijak zvlášť hájeni, dokládá i vystupování současné opozice na jednáních zastupitelstva," říká Heczko.

Fakt je, že opozice, v níž trochu nečekaně skončila v minulých volebních obdobích vládnoucí ČSSD, se do nového vedení radnice pustila opravdu s vervou. Nejprve to byl boj o místa v dozorčích radách městských společností.

„V tomto nás přístup nového vedení města dost zklamal," říká šéf klubu zastupitelů za ČSSD a také náměstek moravskoslezského hejtmana Jiří Martinek.

Co opozice, kterou tvoří 15 zastupitelů za ČSSD a dva lidovci, v Havířově kritizuje?

„Většinu v kontrolním výboru pro opozici, což bylo v minulosti vždy samozřejmostí, jsme dostali až poté, co jsme řekli, že jinak to bude bez naší účasti. Oproti dřívějším zvyklostem opozici také nebylo umožněno nominovat žádného člena dozorčích orgánů městských společností, aby měla možnost kontroly," vyjmenoval Martinek.

Jako pozitivní kroky nového vedení hodnotí Martinek mimo jiné smlouvu s novým investorem, který začne ještě letos stavět v průmyslové zóně Dukla, kde díky tomu v příštích letech najde práci 200 a výhledově až 600 lidí.

Náměstek pro hospodářský rozvoj Ivan Bureš (ANO) moc nepolemizoval o žádném hájení nového vedení města a prakticky okamžitě se pustil do kontrol a přehodnocování investic, které mělo město připravené z minulého volebního období, kdy městu vládla sociální demokracie s komunisty.

„Zastavili jsme investiční akci Parkovací dům Havířov, která měla být řešená formou Public and private partnership, kde podle zpracovaných ekonomických analýz ve splátkách po dobu 20 let mělo město Havířov hradit dohromady cca 340 milionů korun a také jsme rozhodovali o zastavení investiční akce s názvem Dopravní terminál Havířov v hodnotě 198 milionů korun. Důvod zastavení byl ten, že by se nestihlo zahájení termínu výstavby," vysvětlil náměstek Ivan Bureš.

Nová koalice na havířovské radnici má za sebou 100 dnů hájení. Jak jste se s touto lhůtou vypořádali ve svých resortech, co pro vás osobně bylo nejsložitější? Co nejdůležitějšího jste stihli a jaké máte priority do budoucna? Na toto se Deník zeptal čtyř mužů, kteří obsadili nejvyšší počty na radnici.

Primátor Daniel Pawlas. Daniel Pawlas, (KSČM), primátor Havířova
Odbory: jako primátor koordinuje práci svých náměstků. „Mojí prioritou je co nejméně zasahovat do jejich kompetencí a rozhodovacích pravomocí tak, aby mohli plně rozvinout své schopnosti," říká.

Z mého pohledu konstatuji, že koalice funguje bez větších problémů, vše je o lidech, o vzájemné komunikaci a respektování názoru druhého. Za svou hlavní prioritu ve funkci primátora města, považuji zvýšit zaměstnanost ve městě. Myslím si, že to je klíčové téma pro další perspektivní rozvoj města, bez zvýšení zaměstnanosti, přílivu kapitálu a růstu kupní sily obyvatel, nelze hovořit o kvalitním a spokojeném životě.

Náměstek primátora Eduard Heczko. Eduard Heczko, (KSČM) ekonomický náměstek primátora, 
Odbory: ekonomický a správy majetku Magistrátu města. Z městských společností to je Havířovská teplárenská společnost, a.s.

Určitě se nejednalo o 100 dnů hájení, nová koalice začala ihned po svém zvolení, pracovat naplno. Že jsme nebyli hájení, dokladuje vystupování současné opozice na jednáních zastupitelstva. K nejdůležitějším věcem patřila jednání se společností Mölnlycke Health Care ProducerePack, které byly završeny schválením prodeje potřebných pozemků v Areálu Dukla pro výstavbu nového závodu. Zástupci společnosti deklarovali, že vytvoří při zprovoznění závodu 200 pracovních míst a výhledově do roku 2020 až 600 pracovních míst.

Náměstek primátora Daniel Vachtarčík. Daniel Vachtarčík, (Hnutí pro Havířov), náměstek primátora pro sociální rozvoj
Odbory: Odbor školství a kultury a Obor sociálních věcí.

V sociální oblasti je jedním z velkých témat např. transformace chráněného bydlení, kde bych byl nerad, aby se postupovalo z extrému do extrému. Vytipováváme také sociální služby, které na území statutárního města Havířova chybí, kde a za jakých okolností bychom je mohli provozovat. V oblasti školství máme dvě velká témata k řešení – drobné opravy na školách a zabezpečení škol. Největší radost mi zatím udělal fakt, že se nám spolu s náměstkem pro hospodářský rozvoj Ivanem Burešem podařilo zajistit dotaci na opravu a zateplení ZŠ K. Světlé. V oblasti sportu je prioritou vytvoření nové koncepce sportu na území statutárního města Havířova, založené na kategorizaci sportovních subjektů. Hlavním cílem je konat logické a praktické kroky v odvětvích, které mám na starosti, a plně u toho využít dotace z operačních programů.

Náměstek primátora Ivan Bureš. Ivan Bureš, náměstek pro hospodářský rozvoj
Odbory: Odbor komunálních služeb, Odbor investiční výstavby, Odbor územního rozvoje a oddělení strategického rozvoje. V jeho gesci jsou rovněž společnosti MRA, Hotel Zámek Havířov, Technické služby Havířov, ČSAD Havířov.

Nejobtížnějších bylo prvních 14 dní, když jsem musel zjistit veškeré informace o jednotlivých odborech a městských organizací, které patří do resortu náměstka pro hospodářský rozvoj. Zaměřil jsem se také na vyhodnocení investičních akcí ve městě z hlediska účelnosti možného dotačního programu. Rozhodovali jsme také o zastavení některých investiční ch akcí, jako byla například stavba nového dopravního terminálu anebo připravovaná stavba parkovacího domu u městské sportovní haly. Za hlavní priority do budoucna považuji zlepšení bezpečnosti v Havířově z hlediska úprav osvětlení přechodů pro chodce, zpomalovacích brzdných ploch, využití řádného kamerového systému pro prevenci a odhalování trestné činnosti a přestupků ve městě a nalezení vhodných dotačních programů pro jejich realizaci.

Jak to vidí opozice

Jak si podle vás noví muži na radnici vedou, co byste jim vytkl jako opoziční zastupitel a za co byste je pochválil?

Jiří Martinek. Jiří Martinek, předseda klubu zastupitelů ČSSD
Prvně je třeba zmínit, že dosud neexistuje programové prohlášení rady, co konkrétně udělá tato koalice pro město.

Jako představitelům opozice se nám nelíbí řada věcí. Například fakt, že bylo odstoupeno od rekonstrukce vlakového nádraží a příprava nového projektu, pokud se na něj seženou peníze, bude trvat řadu let. Také Byl zrušen prodej objektu bývalé školy v Mánesově ulici, nijak se nevyvíjí řešení ubytovny Merkur, ve srovnání s minulým rokem se snížil objem prostředků pro sportovce. Také si nemyslíme, že „pracovní" cesty radních do ukrajinského Mukačeva naše město někam posunou.
Velmi mě zklamal přístup k opozici, dvakrát jsme jako opozice požadovali zpětně poskytnutí podkladových materiálů pro jednání rady města pro předsedy opozičních klubů v zastupitelstvu. Rada to dvakrát zamítla. Oproti dřívějším zvyklostem nebylo opozici umožněno nominovat žádného člena dozorčích orgánů městských společností, aby měla možnost kontroly.

Pokud lze něco pochválit, tak že koalice podpořila v zastupitelstvu náš návrh na navýšení počtu městských strážníků nejméně o šest nejpozději od 1. ledna 2016, a že se pokračuje v krocích pro vstup prvního investora do havířovské průmyslové zóny Dukla.