Nová aplikace vznikla díky spolupráci Státního okresního archivu Karviná a Statutární města Karviná a navazuje na tematické webové stránky Státního okresního archivu Karviná s názvem „Projekt stará Karvinná“.

Web vytvořený v roce 2010 byl věnován původní podobě našeho města. „O necelých deset let později jsme tyto stránky inovovali a rozšířili je o postupně budované interaktivní mapy. Jejich prostřednictvím jsme chtěli připomenout krásu a půvab staré Karvinné a formou srovnávacích snímků přiblížit široké veřejnosti drastickou proměnu krajiny našeho regionu,“ říká autor projektu a informatik Státního okresního archivu Karviná Marek Trojak.

(zleva) důl ČSM Stonava, důl Darkov a důl Karviná (ČSA), 22. února 2021 na Karvinsku.
Konec dolů v Karviné: kolik horníků končí, s jakým odstupným a co s krajinou

Základem zmíněné aplikace, která je dostupná na počítači i na mobilních telefonech, jsou vrstvy všech dochovaných ortofotomap města, přičemž nejstarším je letecké snímkování z roku 1947. K dispozici jsou rovněž vrstvy historických map z archivních fondů a také i císařské otisky stabilního katastru Moravy a Slezska z roku 1836.

„Na tomto podkladu jsou vytvořeny jednotlivé mapové body rozčleněné do tří základních vrstev: budovy – místa a objekty – ulice. Tyto jsou pak barevně rozlišeny podle dostupnosti obrazové dokumentace a zařazeny do tematických kategorií,“ upřesňuje GIS specialista karvinského magistrátu Martin Vozár.

Budova fryštátského vlakového nádraží.
Povedlo se. Lidé v Karviné se složili na koupi starého nádraží a zachránili ho

Všechny budovy jsou dle možnosti identifikovány číslem popisným a odkazem na příslušný sčítací arch z nejstaršího dochovaného sčítání lidu z roku 1921. Mapové body jsou postupně doplňovány o přímé odkazy na relevantní archiválie z fondů Zemského archivu v Opavě, které lze ve většině případů detailně prohlížet v aplikaci Digitální archiv Zemského archivu v Opavě.

V současné době obsahuje mapová aplikace bezmála 700 mapových bodů, více než 1200 napojených fotografií a množství připojených odkazů na archivní materiál.Podle karvinského primátora Jana Wolfa je cílem interaktivní aplikace zpřístupnit veřejnosti historickou podobu města a regionu se všemi jeho proměnami, a uchovat tak jeho obraz pro nastupující generace. „Naší snahou je postupně vybudovat komplexní portál o historii Karvinska vhodný i pro účely vzdělávání ve školách,“ říká primátor.

Odkaz na mapovou aplikaci najdete ZDE.