Právě nad tímto tématem debatovali účastníci diskusního panelu Průmyslová krajina, který se konal v KD Radost v Havířově. Organizátorem konference bylo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Diskuse se vedla ke dvěma zásadním tématům, a to rizikům po ukončení aktivní těžby černého uhlí a k rozvoji a využití území po ukončení hlubinné těžby. Odborníci vědí, za jak dlouho je možné budovat na území, které se vlivem devastační těžby propadá. Dozvuky těžby jsou různé a odvíjejí se od rozsahu a mocnosti vytěžených lokalit. Představitelé státu, kraje i měst a obcí by na to měli být připraveni a už nyní podporovat projekty, které dají práci obyvatelům regionu.

„O tom, že na Karvinsku jednoho dne těžba skončí, se samozřejmě ví dlouho, to je nevyhnutelná skutečnost. Otázkou je, kdy a jakým způsobem. My máme zkušenost s ukončením těžby na Dole Dukla na konci roku 2006. Od té doby se připravovalo využití areálu šachty. Před dokončením tam je stavba továrny na výrobu zdravotnického materiálu. Snahou radnice je snížit odliv obyvatel města, udržet v našem regionu mladé rodiny. A to půjde jen za situace, kdy tady budou mít nějakou perspektivu, především tedy pracovní místa," řekl ekonomický náměstek havířovského primátora Eduard Heczko.

Diskuse se zúčastnili také zástupci ministerstev průmyslu a životního prostředí, předseda Svazku města obcí Karvinska a starosta Horní Suché Jan Lipner, prezident Sdružení pro rozvoj MSK Pavel Bartoš a také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. „Nesmírně důležité podělit o naše představy. Cestu máme, chceme využít technicky vzdělaných lidí, získat investory v oblasti nových technologií. My jsme průmyslový regiony a to je cesta, kterou se chceme ubírat," vysvětlil hejtman Vondrák.

Největší část pozemků dotčených těžbou je na území Karviné. „Je hodně důležité už dneska myslet na budoucnost a najít v předstihu smysluplné využití pro pozemky," řekl náměstek primátora Karviné Miroslav Hajdušík.

Součástí debaty byla také prezentace toho, jak se s koncem těžby uhlí vypořádali v německém regionu Vestfálsko-Porýní.