Společnost Těšínské jatky musela na čas omezit svou výrobní kapacitu. Do 31. října měla firma získat takzvané integrované povolení. To vychází ze zákona o integrované prevenci a omezování znečištění. Povolení ale firma dosud nemá a čeká na jeho vydání. Na tuto skutečnost upozornilo sdružení Děti Země-Plzeň.

„O povinnosti mít platné integrované povolení věděli všichni již od roku 2003, je to tedy nezodpovědnost firmy, že o vydání povolení včas nepožádala,“ komentuje případ Martin Hyťha z občanského sdružení Děti Země. „Podle zákona by nyní měl být provoz jatek zastaven až do doby, než bude integrované povolení vydáno a nabude právní moci,“ popisuje další možné důsledky Hyťha. Případem se zabývá Česká inspekce životního prostředí. Samotný majitel firmy Těšínské jatky Jaromír Bojko ale říká, že jeho společnost nic nezákonného nedělá.

„Jde povolení, které musí mít společnosti, jejichž produkce přesahuje 50 tun. My na jeho vydání nyní skutečně čekáme. Do doby, než nám bude vydáno, jsme omezili kapacitu pod 50 tun a nic nezákonného tak rozhodně neděláme,“ vysvětlil včera majitel společnosti. Podle sdružení Děti Země nejsou Těšínské jatky jediným zařízením, kterých se tato situace týká.

„Jen Děti Země zjistily 12 provozů v Česku, kterým povolení chybí. Téměř všechny tyto provozy jsou velkokapacitní chovy hospodářských zvířat. Řada dalších průmyslových podniků se ovšem může potýkat s tímtéž problémem,“ říká Hyťha. Smyslem integrovaného povolení je stanovit pro konkrétní provoz podmínky, které zajistí ochranu zdraví člověka a zvířat, ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny.