V celé zemi se sbírka konala ve více než 680 prodejnách. Jedním z tradičních míst v Havířově byl i hypermarket Globus. Sbírku v jeho prostotách pokaždé organizuje Armáda spásy (AS).

Nákupní vozíky označené logem sbírky se od 8 do 18 hodin průběžně plnily trvanlivými potravinami a v menší míře i drogistickými potřebami. Skladba darovaného zboží byla v podstatě stejná jako v předchozích letech, těstoviny, konzervy, cukr, čaj, rýže, mouka, luštěniny, dětské ovocné přesnídávky, sladkosti a podobně. Vše se využije v havířovských zařízeních Armády spásy.

„Letošní výsledek je 1554 kg. Jsem rád, že se opět podařilo překonat hranici jedné a půl tuny. Je hodně lidí s dobrým srdcem. Všem dárcům patří veliký dík,“ uvedl za tým svých spolupracovníků a dobrovolníků hlavní organizátor z AS Ladislav Solana. Pro zajímavost před 6. tety se nastřádalo 533 kg potravin. Národní potravinová sbírka svým rozsahem a zaměřením patří mezi nejvýznamnější charitativní akce v republice.