O jesle je obrovský zájem, zapsáno je tam dnes 60 dětí, včetně těch, které docházejí jen na 5 dnů v měsíci, tedy děti matek na mateřské). Denní kapacita je 30 dětí. ,,Jesle ale dnes už nevyhovují technicky, proto chceme starší objekt důkladně zmodernizovat. Chceme maximálně využít možností, které nám dávají evropské programy a podařilo se nám na projekt rekonstrukce získat 15 tisíc eur z programu Finančního mechanismu EHP–Norsko,“ řekl primátor města Karviné Tomáš Hanzel.

Peníze město použije na přípravu a zhotovení dokumentace pro stavební řízení a také finanční analýzu. „Předpokládáme, že i poté uspějeme a získáme ze stejného programu také prostředky na samotné stavební úpravy jeslí, počítáme se zhruba dvoumilionovou investicí,“ Podle něj se počítá například s opravami rozvodů nebo se stavbou nové terasy a zásadním vylepšením prostředí pro děti.