„Ze dna vodní plochy jsme odtěžili zhruba 16 tisíc kubíků sedimentu a demontovali odvodňovací linku, která stála na parkovišti u katastrálního úřadu,“ popsal hotové práce stavbyvedoucí Petr Vojtíšek.

Po vyčištění od bahna je jezero hlubší. V nejhlubším místě má kolem dvou metrů. Vedle úprav břehových hran na ostrůvku uprostřed jezera se začalo s budováním lávky. „Dokončeny už máme první stupně základů opěr lávky. V následujících týdnech se udělají druhé stupně a poté bude následovat vlastní montáž lávky,“ dodal Vojtíšek.

Část levého křídla ubytovny Předvoj v Karviné-Novém Městě je zcela zdevastované, má rozbitá okna a scházejí se tam bezdomovci. Únor 2024.
Ostudy Karviné, 2. díl: Křídlo ubytovny Předvoj, tady si to feťáci "píchají"

V letošním roce ale lávka hotová nebude. V plánu jsou pouze základové pásy. Všechny naplánované práce potrvají až do Vánoc, pokračovat se bude opět na jaře roku 2024.

Cílem je zkulturnění areálu Lodiček, který je místem odpočinku vyhledávaným nejen místními lidmi. Po vodní ploše se dá projekt na loďce, loďky jsou k zapůjčení u hlavní budovy na břehu. Po vyčištění bude jezero vhodné ke koupání, jak tomu bylo v 60. a 70. letech minulého století. Vodní plocha a celý areál Lodiček vznikl při narovnávání koryta řeky Olše a vytvořením slepého ramene. Historie zámeckého parku se datuje do začátku 19. století.