Rada města k tomuto kroku přistoupila na své středeční schůzi především z důvodů zvýšení sazby DPH a zvýšení cen vstupů.

„V systému městské hromadné dopravy byla výše ceny jízdného naposledy upravena v červenci 1999 v souvislosti se zavedením bezhotovostního odbavování cestujících. V dalších letech pak byly jakékoliv vlivy vyvolávající zvýšení prokazatelné ztráty dopravce řešeny výhradně formou zvýšení objemu finančních prostředků poskytovaných městem. Cena jednotlivého jízdného ve výši 6,30 koruny je proto ve srovnání s cenou jízdného okolních měst dlouhodobě nejnižší,“ vysvětlila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Schválením zvýšení cen došlo ke sjednocení výše ceny jednotlivého jízdného v nejbližším regionu, což vytváří optimální výchozí stav v souvislosti s připravovaným zapojením města do integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje.

„Zvýšení cen je dáno především změnou sazby daně z přidané hodnoty ze stávajících pěti na devět procent. Zvýšení cen se však netýká jízdenek prodávaných u řidiče, kdy cena zůstává 10 korun, a u zlevněných pro děti do 15 let 5 korun,“ uvedla Pondělíčková.

Za plné jízdné z elektronické přenosné karty zaplatí cestující od 1. ledna 8 korun, zlevněné pak budou nově stát 4 koruny. Zvýšení cen se projeví také u časových jízdenek, kde cestující zaplatí o deset až třicet korun více než doposud.