Pro veřejnost je tato akce jedinečnou příležitostí seznámit se blíže s prací strážníků a policistů na koních. Účast dosud potvrdili zástupci jízdních oddílů Městské policie Pardubice, Policie ČR z Prahy, Brna a Zlína, mezinárodní účastníci budou zastoupeni jízdními policisty z Itálie, Polska a Německa. Chybět nebudou samozřejmě strážníci jízdního oddílu Městské policie Ostrava.

Strážníci a policisté na koních se utkají ve třech disciplínách – parkurovém skákání, zrcadlovém skákání a speciální disciplině, tzv. policejním parkuru. Návštěvníci se mohou těšit také na bohatý doprovodný program, připraven je rovněž program pro děti.

V rámci této akce budou slavnostně vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže s názvem „Ostravský kůň očima dětí“, vyhlášené Magistrátem města Ostravy.

Program:

12:30 - slavnostní zahájení, 13:00 - soutěž č. 1 – parkurové skákání „O pohár ředitele Městské policie Ostrava“, 14:00 - doprovodný program, 14:15 - soutěž č. 2 – zrcadlové skákání dvojic „O pohár primátora města Ostravy“, 15:00 - doprovodný program vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Ostravský kůň očima dětí“, b - soutěž č. 3 – speciální policejní parkur „O pohár hejtmana Moravskoslezského kraje“, 17:45 - vyhlášení výsledků a předání cen.