Největší škodliviny už dlouho známe: částice polétavého prachu a polyaromatického uhlovodíku s názvem benzo(a)pyren.

„V roce 2013 roční průměrné koncentrace v aglomeraci překročily imisní limit téměř trojnásobně až devítinásobně. Nejvyšší koncentrace byla naměřena na průmyslové lokalitě v Ostravě-Radvanicích," píše se ve zmiňované zprávě. Zejména v Ostravě jsou pak lidé navíc vystaveni nadlimitním koncentracím oxidu dusičitého NO2, který produkuje automobilová doprava.

Navzdory tomu, že zákon povoluje 35 dnů, kdy mohou lidé dýchat zplodin „víc než je zdrávo", se loni prakticky ve všech velkých městech okresu lidé pohybovali v prašném prostředí kamkoli se hnuli. Podle údajů za loňský rok zaznamenali téměř 100 extrémně prašných dní v Českém Těšíně a Havířově (98 dnů). Ale ani v Orlové (94) nebo Karviné (95) na tom nebyli o mnoho lépe. Všechna města jsou na předních místech smogové tabulky.

Mapa znečištění ovzduší.

Mapa znečištění ovzduší.

„Škodnou" jsou domkaři

Extrémně špatné byly první tři měsíce loňského roku. Do poloviny března vyčerpali limit povolených špinavých dní v Bohumíně, Orlové i Havířově. Naopak konec roku byl překvapivě v pohodě.

Původci znečištění? Průmyslové podniky, kterých je v ostravsko-karvinské aglomeraci více než kde jinde, velká hustota zástavby a domkaři topící ve svých kotlích pevnými palivy, ale často také neekologickým palivem, jako jsou mokré dřevo, topné oleje, plast, komunální odpad a další.

K tomu všemu zejména v zimních měsících při špatném směru větru vane znečištěné ovzduší z polské na českou stranu…

V menších sídlech se suspendované částice a benzo(a)pyren dostávají do ovzduší převážně z lokálního vytápění. „Lze předpokládat, že i v obcích, kde tyto škodliviny nejsou měřeny, mohou být jejich koncentrace zvýšené i nadlimitní," řekl náměstek ČHMÚ pro ochranu čistoty ovzduší Jan Macoun.

Podle Jiřího Bílka, odborníka dlouhodobě sledujícího kvalitu ovzduší na Ostravsku, je vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší obrovský. „Problém je v tom, že dnes je prakticky nemožné tyto soukromé majitele nemovitostí kontrolovat. Podle mne je proto třeba vytvořit systém finančního zainteresování a restrikce," tvrdí Jiří Bílek.

Na problematiku znečištěného ovzduší v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci dlouhodobě upozorňují jednotlivé místní samosprávy, jednání mezti polskou a českou stranou se už uskutečnila na krajské i celostátní úrovni. V minulých letech se uskutečnil projekt Air Silesia, díky kterému vědci zmapovali, kolik prachu a jakých jedovatých látek která strana produkuje a jak se díky větru pohybují po regionu Ostravska a Katovicka.