„Ano. Existuje i procento žáků, kteří se pohybují na určité hraně. Do školy chodí jen tehdy, pokud něco potřebují, a rodiče nemají přehled o tom, kde se dítě nachází," uvedl ředitel ZŠ Majakovského v Karviné Roman Hamrus s tím, že se tyto děti také mnohdy poflakují v problémových lokalitách, kde často páchají i trestnou činnost.

Učitelé ze základních škol na Karvinsku i psychologové se shodují, že jako prevence je důležitá také odměna a motivace žáků z druhé části spektra, tedy těch s dobrým prospěchem a chováním.

„Rozhodně je to na místě. Jinak by ve své píli mohli ustat. Z psychologického hlediska razím starou zásadu ,chval před davem, ale kárej mezi čtyřma očima'," říká havířovská psycholožka Jana Prouzová.

Její postup schvaluje i Roman Hamrus. „Pozitivně motivujeme žáky. Například odměnami za soutěže, zveřejňujeme dobré výsledky na internetu, v médiích, na tabuli cti nebo udělujeme třídní a ředitelské pochvaly," uvedl.

Když domlouvání nestačí

Co však dělat v případě, když se děti nechtějí učit a slušné vychování jim nic neříká? Na některých školách, zejména pak v problémových lokalitách, jsou v tomto případě zřízena poradenská pracoviště.

„Naše školní poradenské pracoviště má školní psycholožku, výchovné poradkyně a metodičky prevence. Pomáhají řešit problémy osobní i rodinné vztahové, problémy mezi žáky i mezi žáky a učiteli a jiné," řekla ředitelka ZŠ Pujmanové v Havířově Alena Kubíčková.

Také ona připouští, že co se kázně týče, mnohé děti jsou nevychované.

„Jsou drzé, vulgární, agresivní. Jde většinou o žáky z méně podnětného rodinného prostředí. Často si nevhodnost svého chování neuvědomují a jejich chování jim připadá normální. Rodiče jsou mnohdy ve výchově velmi liberální a dítěti je dovoleno naprosto vše. Po nástupu do školy, kde musí dodržovat pravidla školního řádu, nastává problém," řekla Alena Kubíčková.

Dodala, že také přibývá žáků s poruchami nejen učení, ale i chování. V posledních letech se zvýšil počet zameškaných hodin a rodiče mnohdy bezdůvodně děti nechávají doma.

V těch nejhorších případech přichází na řadu sankční postupy, a to nejen vůči žákům, ale také vůči nepřizpůsobivým rodičům. „Jsou to například kázeňská opatření pro žáky od důtek až po snížené stupně z chování, výchovná komise se sociálními kurátory, hlášení na sociální odbor magistrátu a následné další řešení. Do některých věcí musí vstoupit i policie, pokud je to nutné," připustil Roman Hamrus s tím, že by se přimlouval za výrazné přitvrzení sociálního systému, vzhledem k rodičům, kteří se o své děti nestarají a porušují zákon o rodině i školský zákon.

„Bydlení na ubytovnách a braní dětí do restauračních zařízení v nočních hodinách určitě není správným příkladem pro výchovu dětí," dodal.

Podle něj je ale převážná většina dětí i rodičů v pohodě. „Bohužel ta menšina někdy vydá za většinu, neboť se mnohé problémy stále opakují," dodal ředitel karvinské ZŠ Majakovského.