„Prozatím město obdrželo patnáct tisíc eur z programu Finančního mechanismu EHP-Norsko na vypracování dokumentace pro stavební řízení. Do budoucna ale předpokládáme, že se nám podaří získat dalších peníze, počítáme něco kolem dvou milionů korun, na samotné stavební úpravy jeslí. O tyto jesle na ulici Závodní, s denní kapacitou až třiceti dětí, je v současné době velký zájem, a proto je modernizace a technický stav celého objektu nanejvýš důležitá,“ vysvětlil mluvčí města Jaroslav Nakládal. Karviná jen v letošním roce do oprav a rekonstrukcí předškolních a školních zařízení na území města investovala několik desítek milionů korun.