Od ledna příštího roku tedy budou moci obce tuto novou povinnost zajistit například ve sběrných dvorech, případně rozmístěním separačních nádob určených výhradně pro jedlé oleje (podobných jaké známe pro plasty, papír či nápojové obaly).

Někde už to funguje

A jak jsou na tom s přípravami města na Karvinsku?

Tento systém už dnes funguje například v Českém Těšíně, kde mají speciální kontejnery už od roku 2015. Podobně jako v Orlové. Tam mají po městě rozmístěno 16 speciálních sběrných nádob, do kterých mohou lidé olej vhazovat v PET lahvích.

V Českém Těšíně navíc použitý jedlý olej a tuk odeberou i ve sběrném dvoře. Podle mluvčí města Doroty Havlíkové lidé do speciálních nádob rozmístěných po městě vloží téměř tunu této suroviny za rok.

„Málokdo si při likvidaci zbytků od vaření uvědomuje, jak velké problémy v odpadu způsobují oleje a tuky. Tukové částice se při ochlazení shlukují a nabalují na sebe další odpad. Sražený tuk může uvnitř potrubí vytvořit velmi odolnou ucpávku a zneprůchodnit ho,“ vysvětlila Havlíková.

V Karviné a Havířově se nad systémem, jak tuk z domácností separovat přemýšlejí a diskutují.

„Mimo jiné se zvažuje barva nádob, které se budou postupně umísťovat, a místo, kde se budou kromě sběrného dvora v Karviné shromažďovat,“ řekla Deníku vedoucí karvinského Odboru komunálních služeb Jana Maierová.

Podle ní není dosud vyřešen velký problém, a to je kontrola, jak domácnosti tento druh odpadu skutečně likvidují. „Otázkou je, jak to důsledně kontrolovat. Osobně si nedovedu představit, kdo by kontroloval, co co vhazují do záchodů,“ dodává Maierová.

Podle informací České asociace odpadového hospodářství probíhá sběr jedlých olejů zhruba v desetině obcí v Česku, například v Břeclavi, Českých Budějovicích, Kutné Hoře, Olomouci či některých městských částech Prahy.

Z Bohumína ale například tvrdí, že tento problém prozatím nemají potřebu řešit.

„Město zatím neuvažuje o umístění speciálních nádob na použité oleje a tuky z domácí produkce jako je smažení či vaření, protože situace údajně zatím není nikterak dramatická,“ vzkázala mluvčí Bohumína Lucie Balcarová.