Zadavatelem je město Český Těšín, průběh průběžně dozorovali památkáři. V průběhu výstavby se změnila část projektu, místo rekonstrukce nejvyšší část vily se rozhodli nerekonstruovat a místo toho izolovat základy.

Ludwig Kametz (1848 – 1923) byl těšínský stavitel a architekt německé národnosti. Jeho autorský styl lze vidět v několika honosných vilách, které dodnes krášlí polskou i českou stranu Těšína. Sám Kametz bydlel zprvu ve vilce na dnešní Dvořákově ulici, později přesídlil do výstavní vily na ulici Moskevské.

Ta se dochovala v téměř nezměněné podobě do dnešní doby. Doplněna byla stavbou tzv. Kametzovy lávky, která od vily spojovala levý břeh Olše s pravým, kde měla Kametzova firma kanceláře.

Rekonstrukce výstavní Kametzovy vily se chýlí ke konci.