Na katastru městských částí Šunychl a Starý Bohumín totiž platí územní rezerva, obdoba stavební uzávěry, a ta dlouhodobě blokuje rozvoj zdejší lokality.

Město proti této variantě už mnohokrát otevřeně vystoupilo s tím, že požaduje, aby vodní kanál vedl přes Polsko.

„Pro Bohumín je jednoznačné, aby stavba kanálu nenarušila území chráněných meandrů. Zatímco kdysi vedla navrhovaná trasa průpichem skrz chráněné meandry řeky Odry, teď už navrhovaný kanál počítá se dvěma možnostmi. Tou první je trasa kanálu na českém území po pravém břehu řeky Odry přes území Bohumína. Ta vede přes zastavěné zemí, například kolem čistírny odpadních vod, která by se realizací této varianty ocitla na ostrově, je delší, ekonomicky náročnější a z ekologického hlediska nerealizovatelná,“ konstatoval starosta Bohumína Petr Vícha.

VIZUALIZACE:

close Vizualizace info Zdroj: MÚ Bohumín zoom_in

Na mapce je vyznačena levobřežní trasa, kudy by mohl vést u Bohumína vodní kanál prosazovaný prezidentem Milošem Zemanem. Červená šipka znázorňuje levobřežní variantu, která vede po polské straně. 

Fotogalerie: Plánovaný vodní koridor Dunaj–Odra–Labe. 14. listopadu 2020 v Ostravě

Bohumínští prosazují druhou, levobřežní variantu trasy kanálu vedoucí přes Polsko, mimo zastavěné území v polích. Ta je výrazně kratší, technicky méně náročnější, ekonomicky efektivnější a hlavně neohrozí chráněné meandry. Preferují ji i sousední polské Krzyżanowice a také česko-polská pracovní skupina.

„Město Bohumín se nechce vyjadřovat k projektu Dunaj-Odra-Labe jako celku. V tom se shodneme, ten považujeme za nerealizovatelný a ekologicky neprůchodný. K celému záměru výstavby kanálu proto máme neutrální stanovisko. Nejsme odborníci, kteří jsou kompetentní vyjadřovat se k jeho vlivu na životní prostředí či k jeho přínosu pro ČR. To musí posoudit odborné studie. Kanál Bohumínu nic nepřinese, a tak nás je největší prioritou, aby co nejdříve zmizel z našeho územního plánu a město se mohlo rozvíjet. Proto požadujeme a prosazujeme, aby se chráněné meandry řeky Odry, o které nám jde nejvíce, obešly kratší trasou přes polské území, a ne přes zastavěný Bohumín,“ dodal Vícha.