Parkovat lze v úseku od křižovatky U Slunka po Hrušku v ulici Olbrachtova, ovšem pouze ve vyhrazené časy vylepené na značkách. To je pondělí až sobota od 16.00 do 6.00, v neděle bez omezení.

Čtěte k tématu