Záměr výstavby dopravního hřiště a rekreačně-sportovního areálu musí ještě schválit zastupitelé. Nahradit by měl více než 40 let staré dopravní hřiště v centru města, jehož vzhled a vybavení bylo už roky terčem kritiky. Pokud se bude skutečně stavět, tak ale nejdříve příští rok.

Vizualizace nového dopravního hřiště v Karviné. Vzniknout by mělo v areálu bývalé školy Víta Nejedlého v Ráji.

„Nejprve bude nutné odstranit část nevyužívané budovy bývalé školy. Pro technické zázemí dětského dopravního hřiště bude částečně využita zbylá přízemní část objektu ZŠ Víta Nejedlého. Na tento objekt bude navazovat částečně krytá terasa pro venkovní výuku, která bude zároveň vstupem do areálu,” vysvětlil primátor Jan Wolf. U areálu vzniknou také nová parkovací místa.

Vizualizace nového dopravního hřiště v Karviné. Vzniknout by mělo v areálu bývalé školy Víta Nejedlého v Ráji.

Zbylý prostor mezi dětským dopravním hřištěm a nově situovanou vozovkou ulice Březové bude vyplněn multifunkční sportovní plochou, jehož součástí budou například parkúrové a workoutové hřiště, venkovní fitness, trampolíny a in-line dráha.