Rozpočet dnes schválili městští zastupitelé. Téměř 100 milionů korun zamíří do investic a velkých oprav. „Z hlediska běžného provozu jsme chtěli zachovat veškeré služby pro občany města a nechtěli jsme ani zastavovat již rozběhnuté investice,“ říká primátor Karviné Jan Wolf (SOCDEM).

Z předešlých let si Karviné nese závazky v podobě rozpracovaných investičních akcí, ve kterých bude pokračovat. „V roce 2024 dokončíme odbahnění a rekultivaci jezera v parku Boženy Němcové. V letošním roce jsme dokončili rekonstrukci pláště budovy polikliniky a v příštím roce chceme rekonstruovat interiéry. V první polovině roku by mělo být hotovo nové dopravního hřiště. Připravujeme revitalizaci veřejného prostranství mezi třídou 17. listopadu a ulicí Nedbalova. Město bude investovat i do svých školských zařízení, komunikací a chodníků,“ upřesňuje primátor Jan Wolf.

Prodej vánočních stromků, Karviná, prosinec 2023.
Karviná a Havířov. Porovnali jsme ceny vánočních stromků, nejvíce jedou jedle

Na provoz veřejné dopravy má město vyčleněno 57 milionů korun, přičemž do MHD půjde téměř 51 milionů. Jízdné ve stávající podobě zůstane zachováno, nadále tak budou mít jízdné zdarma děti do 15 let a senioři nad 65 let, kteří si pořídili bezplatnou roční jízdenku. Regionální knihovna a Městský dům kultury pak mají na svou činnost a drobné investice přes 78 milionů korun. Sportovní zařízení v majetku města a STaRS Karviná dostanou na provoz 58 milionů korun a Sociální služby Karviná podpoří město téměř 29 miliony korun.

„Rozpočet pro příští rok jsme skládali s respektem k aktuální situaci, ale také tak abychom byli schopni realizovat všechny plánované investiční akce,“ říká primátor Karviné Jan Wolf.