Prodávat se opět bude družstvům nájemníků minimálně po vchodech tak, jako tomu bylo u dřívější velké vlny privatizace, kdy se město zbavilo většiny bytového fondu. Z 8,5 tisíce bytů se postupně v letech 2009 až 2011 prodalo sedm tisíc. Privatizace se pozitivně projevila na vzhledu sídlišť.

„Většina prodaných domů je zateplená a opravená, lidé svůj majetek zhodnotili a vylepšili," pochvaluje si efekt privatizace primátor Tomáš Hanzel (ČSSD).

V první fází nabízí město k prodeji 425 bytů v šesti regenerovaných panelových domech, kde dosud prodej nebyl možný kvůli závazku plynoucímu ze státních dotací do oprav domů. Další byty ve čtyřech domech budou postupně k prodeji uvolňovány až do roku 2021 (opět podle konce zástavního práva kvůli státním dotacím do regenerace a rekonstrukcí). Prodej už schválili radní, záměr ještě musí schválit zastupitelstvo. Cena za metr čtvereční zůstane stejná: dva tisíce korun za metr plus podíl na opravách za posledních deset let.

Peníze získané z plánovaného prodeje bytů chce město investovat zpět do rozvoje města, především do velkých úprav veřejných prostranství nebo spolufinancování evropských projektů, které poslouží všem občanům Karviné. Díky výnosu z první velké vlny privatizace bytů si město nebere žádné úvěry a může financovat všechny investice a podíly na evropských projektech.

Podle náměstka primátora Miroslava Hajdušíka (KSČM) si město ve vlastnictví ponechá už jen malé nájemní byty v pěti domech pro seniory a několik desítek bytů spíše jako rezervu jakéhosi sociálního bydlení.

Jedinými dvěma městy v okrese, která obecní byty neprodala, jsou Bohumín a Havířov. Obě města tak mají nástroj, kterým se snaží přilákat do města nové obyvatele volné byty nabízejí k pronájmu. V Bohumíně se o výši nájmu licituje.