Rozebrané chladničky, hory starých pneumatik, plastové autodíly a mnoho dalšího harampádí hyzdí poměrně malebné a hezky schované místo na okraji Karviné. Dostat se k němu dá z kruhového objezdu za městem, kde se cesty rozbíhají směrem k Orlové a Havířovu, v místech, kde stával Důl Jindřich. Hrbolatá cesta lemovaná náletovými dřevinami a keři vede k jednomu z posledních domků a několika zahrádkám.

Z budovy někdejší sběrny kovového odpadu, která přestala fungovat před pěti lety, je dnes ruina obklopená už zmíněnými nepotřebnými věcmi. Vše je na soukromém pozemku, což je v tomto případě kámen úrazu. Vlastník pozemku se k úklidu nemá, město, na jehož katastru se pozemek s odpadem nachází, zase nemá páky, jak ho k tomu donutit. Navíc se nepodařilo zjistit, kdo na toto místo odpad navezl.

Úředníci karvinského magistrátu každopádně zjišťovali, zda v hromadách harampádí není nebezpečný odpad. Zjistili, že nikoliv. „Majiteli pozemků sdělili, že pokud nejsou známy konkrétní osoby, které daný stav pozemků způsobily, je na jejich vlastníkovi, aby zajistil nápravu ve vlastní režii. Současně jsme vlastníka pozemků opakovaně vyzývali k nápravě,“ řekla Jadviga Klementová z odboru stavebního a životního prostředí.

Leč marně. Podle úředníků nemá smysl ani podnět na Inspekci životního prostředí, neboť současný zákon žádnou sankci za znečištěný pozemek, pokud je v soukromých rukou, neumožňuje. To by se mělo změnit až s přijením nového zákona o ochraně životního prostředí.

Zdroj: Tomáš Januszek

Návrh majitele pozemku městu: ukliďme to společně

Vlastník pozemků, ostravská forma PPI-HAN Group, sice s městem komunikuje, ale uklízet nepořádek na svém pozemku za své se mu nechce. „Prostřednictvím svého právního zástupce však požadoval, a to opakovaně, účast města na financování úklidu pozemků s tím, že závadný stav byl způsoben jeho občany,“ uvádí se ve stanovisku OSŽP Magistrátu města Karviná.

Uběhlo několik měsíců a firma požádala město o účast na likvidaci odpadu s tím, že od města požaduje uhrazení nákladů spojených s uložením odpadu na skládce (asi 300 tisíc korun) a práce spojené s úklidem uhradí sám. Pak přišla s návrhem, aby město pozemek odkoupilo. To však radní zamítli.

Redakce o vyjádření k celé situaci požádala právního zástupce jmenované firmy PPI-HAN Group. Ten ale na zaslaný e-mail s dotazy dosud nereagoval.