To je ve srovnání s rokem 2021 o nárůst o více než 50 procent. Více návštěvníků letos zavítalo i na Zámek Fryštát.

„Komentovaných prohlídek se v letošním roce zúčastnilo 14 648 lidí. Největší návštěvnost pak byla v červenci. Za zmínku a srovnání také stojí, že letošní návštěvnost kostela je čtyři a půl krát větší, než byla průměrná návštěvnost v letech před vydáním knih Šikmý kostel spisovatelky Karin Lednické,“ řekla předsedkyně spolku Tereza Ondruszová.

Jedním dechem dodala, že celkový počet návštěvníků staré Karviné je mnohonásobně vyšší. „Započítané máme pouze účastníky komentovaných prohlídek, nicméně ke kostelu přijíždějí lidé každý den také v době, kdy je zavřený. Odhadujeme tedy, že starou Karvinou letos navštívilo mnohonásobně více lidí, než máme ve statistikách,“popsala.

Z poznatků členů spolku Stará Karviné a lidí z karvinské katolické farnosti, která u kostela provozuje během sezony informační stánek, se ví, že lidé přijíždějí z různých koutů České republiky, Slovenska, Polska, ale také ze zahraničí. Například z Anglie, Bruselu nebo Chile.

Předsedkyně spolku Stará Karviná připomíná, že se zvyšuje zájem o prohlídku také ze strany lidí z celého regionu, nejen z Karviné. Ať už jsou to jednotlivci, nebo především školy, kroužky, sdružení, spolky, farnosti či celé rodiny.

„Tyto zajímala stará Karviná jako místo spojené s historií jejich regionu, ale také s historií jejich vlastních rodin. Do staré Karviné mnohem častěji přijížděli její bývalí obyvatelé, aby vzpomínali a ukázali svým potomkům místa, kde bydleli, kde pracovali, kde chodili do školy nebo na nákup. Značná část návštěvníků přijíždějících z Čech, především z Prahy, se letos rozhodla trávit svou dovolenou právě přímo v Karviné a nejbližším okolí. Tito sami mnohdy přiznali, že ještě donedávna by o Karviné jako destinaci ani nepřemýšleli,“ upozornila Ondruszová.

Pozitivní ohlasy návštěvníků jsou podle ní důvodem, proč se spolek Stará Karviná snaží udržovat významná místa zaniklého města v dobrém stavu a v povědomí lidí, vstupuje do jednání o budoucnosti tohoto území, podílí se na zkvalitňování procházkových tras a v neposlední řadě se setkává s pamětníky a zaznamenává jejich vzpomínky, aby genius loci staré Karviné nezanikl.

Dobrou sezonu měli také na Zámku Fryštát. Podle mluvčího města Lukáše Hudečka sice zatím nejsou k dispozici konkrétní letošní čísla, nicméně návštěvnost je letos vyšší než loni. Patrné je to z vyšší částky vybrané za vstupné.