Během úprav dostala budova knihovny v Karviné novou fasádu, změny doznal také interiér v přízemí. V zájmu poskytování lepších a kvalitnějších služeb a také ochrany knihovního fondu bylo posíleno technické vybavení knihovny. Prostory jsou nyní bezbariérové.

Místnosti v přízemí, které nově využívá oddělení pro mládež a dospělé, jsou rozděleny do zón – odpočinkové, poslechové, tvořivé a kreativní nebo autorské.

Vizualizace možné budoucí podoby zámku v Doubravě po rekonstrukci.
Pomoc kraje odmítli. Doubrava chce chátrající zámek opravit sama

Přední místnost bude ponechána pro menší koncerty a vystoupení, budou se tam pořádat kulturní, společenské a vzdělávací aktivity, koncerty, autorská setkání s osobnostmi z oblasti kultury i sportu a společenského dění. V plánech pobočky je také realizace akcí na podporu čtení a informační gramotnosti.

Pro všechny věkové kategorie

„Přestavbou chceme nabídnout nový prostor s novými službami, kde mohou společně trávit svůj čas návštěvníci všech věkových kategorií a bez omezení. Doufáme, že se tímto pobočka v Karviné-Fryštátě proměnila v dynamický a inovativní prostor,“ doplnila ředitelka Regionální knihovny Karviná Markéta Kukrechtová.